• Písomky / DÚ

  • 11. - 17. február

   Trieda:
   Typ:
   • Pon11. 02.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    SJL - Do zajtra si vybrať text, ktorý sa naučíš na triedne kolo recitačnej súťaže.
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Prac.zošit 43/2,3, 44- zasmejte sa
   • Uto12. 02.
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Pracovný list- obe strany
   • 4.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    DÚ PZ str 28/5,6
   • Str13. 02.
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Vypracuj pracovný list Povesť o Havranovi a Vidle. Úloha 12 je dobrovoľná, v úlohe 11 vypíš iba podstatné mená.
   • 4.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    U 67/6
   • Štv14. 02.
   • 4.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Activity book 74/4, complete an email
   • Pia15. 02.
   • zatiaľ žiadne údaje