• Písomky / DÚ

  • 22. - 28. október

   Trieda:
   Typ:
   • Pon22. 10.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    naučiť sa naspamäť básničku od Tomáša Janovica.
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Napíš krátku správu o udalosti, ktorá sa stala v škole alebo, ktorá ťa zaujala. Snaž sa napísať správu stručne a nezabudni v nej uviesť najdôležitejšie fakty - kedy, kde, komu, čo stalo, prečo.
   • Uto23. 10.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Activity book p.10/1
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    MAT-24/1
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Zopakuj si všetko o rozdelení spoluhlások, písanie i,i,y,ý, po mäkkých a tvrdých spoluhláskach, písanie ä, delenie slov na slabiky, abecedu. Píšeme zajtra testík .
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Vlastiveda
    :
    Doniesť starý cestovný lístok alebo nájsť cestovné spojenie na sobotu 20.10. z Partizanského do Bratislavy- zdroj internet.
   • Str24. 10.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    učebnica
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    SJL:-22/opakovanie
   • Štv25. 10.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Pia26. 10.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Vlastiveda
    :
    urči na ktorú svetovú stranu sú otočené okná na našom dome.