• Písomky / DÚ

  • 17. - 23. september

   Trieda:
   Typ:
   • Pon17. 09.
   • 2.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Čítať v čítanke stranu 6.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    .
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Urob si kartičku s osobnými údajmi podľa vzoru v učebnici. Nemusíš na ňu použiť svoju fotku! Stačí nakresliť obrázok.
   • Uto18. 09.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Dokončiť stranu 11 v PZ
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    ľubovoľné 3 úlohy zo strán 4 - 6 v pracovnom zošite
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Napíš krátky list podľa vzoru na str 7
   • Str19. 09.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Dopísať list, najmenej 7 viet
   • 3.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    pracovný zošit zo str 3-4 si vyber ľubo
    voľné štyri úlohy a urob ich do štvrtka 20.9.
   • Štv20. 09.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    activity book page 5/1
   • Pia21. 09.
   • 3.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Zajtra po openingu odchádzame do kina na filmový festival Ekotop film https://www.ekotopfilm.sk/prvy-stupen-tour . Zdržíme sa tam do 9:30. Vyučovanie bude pokračovať pracovným vyučovaním (pomôcky máme v škole) a telesnou výchovou.