• Novinky

     • Čítanie v pyžamkách - začíname už túto stredu!
      • Čítanie v pyžamkách - začíname už túto stredu!

       Milé deti a rodičia!

       S radosťou Vás po prestávke opäť pozývame na Čítanie v pyžamkách! Tentokrát sa na nás teší a svoju videopozvánku nám posiela slovenský herec, oravský rodák, Roman Poláčik (v súčasnosti známy ako Ondrej Podzámsky zo seriálu Oteckovia). Kniha, ktorú nám predstaví, ostáva zahalená rúškom tajomstva. Chcete vedieť čo nám prečíta? Tak sa pripojte!

     • Česť práci, súdruhovia!
      • Česť práci, súdruhovia!

       Existuje tvrdenie, že ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvoria sa nám skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie v porovnaní s informáciami, ktoré sa snažíme zapamätať klasicky, s ktorými nemáme spojený žiadny pocit, žiadnu emóciu. Hovoríme o princípe takzvaného zážitkového učenia, ktoré v našej škole radi a často praktizujeme.

     • Deň inklúzie
      • Deň inklúzie

       Začiatkom októbra bol v našej škole zrealizovaný "deň inklúzie", ktorého cieľom bolo scitlivovanie mladých aj dospelých na rôzne potreby detí. Počas ranného openingu sa žiaci venovali vzájomnému porozumeniu. V doobedných hodinách mohli taktiež zažiť rôzne "úlohy", ktoré im pomohli lepšie sa vcítiť do potrieb druhých. Poobede sme vytvorili priestor na diskusiu prostredníctvom platformy zoom s rodičmi žiakov o inklúzii v našej škole. Tento špeciálny deň si pripravil školský podporný tím vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska a ročného projektu Škola inkluzionistov.

     • Pozvánka na workshop: Aby ma môj životný štýl nebolel
      • Pozvánka na workshop: Aby ma môj životný štýl nebolel

       Milí rodičia,

       Tomáš Rusňák, jeden z našich mentorov pre deti 2. stupňa a spolupracovník Pronea Smart Sport, ktorý pracuje ako štrukturálny terapeut, teda koučuje ľudí v oblasti pohybu, výživy, životosprávy a prevencie, chce poslúžiť aj Vám, rodičom žiakov našej školy ako "opravár tela" prostredníctvom workshopu na tému: "Aby ma môj životný štýl nebolel".

     • Škola 21.storočia aj z našej školy
      • Škola 21.storočia aj z našej školy

       Koncom apríla 2021 sme boli prizvaní do výroby sérii krátkych edukačných videí, ktoré sa natáčali na našej škole počas rôznych predmetov. Akcia pre ministersvo školstva, ktorú zastrešovala Indícia, má za cieľ inšpirovať ostatných učiteľov ako učiť v škole 21.storočia. Sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme byť prínosom ostatným učiteľom a školám pri hľadaní cesty do školy 21.storočia.

     • #cnosť_september_poriadok
      • #cnosť_september_poriadok

       Prvý mesiac školy sme sa na prvom stupni venoval cnosti poriadok. Okrem nastavovania pravidiel, atmosféry v triede, sme sa pozreli na poriadok vo svojich veciach. No neostali sme len pri tom a v stredu 29.9. sme skrášlili a upratali aj okolie našej školy - od zbierania kamienkov na školskom dvore, cez zametanie chodníkov až po zbieranie odpadkov. Vyzbrojení rukavicami, metlami a hrabľami sme vzbudili pozornosť okoloidúcich a nedali šancu zabudnutým odpadkom v parku a na priľahlých chodníkov. Spoločne sme strávili príjemný čas s dobrým pocitom, že sme urobili niečo aj pre našu planétu.

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Streda 8. 12. 2021
   • Jedálny lístok

     zatiaľ žiadne údaje