• Zápis 2020/2021

    • Vážení záujemcovia o našu školu,

    • dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom v školskom roku 2021/2022.

     Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1. ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Vzhľadom na priebehajúcu pandemickú situáciu budú tieto stretnutia realizované online formou cez platformu Zoom*:

     Personal Meeting ID: 862 779 8359
     Passcode: skola
     Link: https://zoom.us/j/8627798359

     Témy online stretnutí:

     • 02.03.2021 (utorok) o 17:00: „Je cirkevná iba pre veriacich?!“
     • 09.03.2021 (utorok) o 17:00: „Naozaj sa s deťmi v škole iba hráme?“
     • 16.03.2021 (utorok) o 17:00: „Rešpektujúca komunikácia nie je o tom, že si deti robia len to, čo chcú...“

      

     Vyplnenie elektronického formuláru https://www.czsjanakrstitela.sk/register/

     Zápis dieťaťa do 1. ročníka je ZATIAĽ naplánovaný v termíne 10.4.2021  prebehne v dňoch 21.-23. apríla 2021, individuálnym stretnutím oboch rodičov s vedením školy za účelom vyplnenia dotazníka vzájomného porozumenia a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili). Tabuľku s termínmi dostanete na email z prihlášky.

      

     O ďalších skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať na základe aktuálnych pandemických podmienok.

     Viac informácii o školskej zrelosti tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

      

     Ďakujeme za Váš záujem.
     Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske

      

     *Ak nemáte skúsenosti s aplikáciou Zoom:

     • Ak plánujete sledovať webinár na počítači, nemusíte si inštalovať žiadne aplikácie. Postačí kliknúť na samotný link, ktorý od nás dostanete a všetka Zoom mágia sa udeje sama rovno v internetovom prehliadači (bude si od vás žiadať iba emailovú adresu a meno). 

      Ak plánujete sledovať webinár na tablete či mobile, tam už je potrebné mať stiahnutú a nainštalovanú aplikáciu Zoom. Zoom aplikácia je zdarma, prihlasovanie trvá kratšie než ranné zapnutie kávovaru. Aj v tomto prípade kliknete na link v našom emaili a už iba budete sledovať ako sa Zoom aplikácia sama rozbieha. 

     • Po kliknutí na link by sa malo ukázať prihlasovacie okno, kde treba uviesť mailovú adresu a meno (niekedy aj uvedený kód). 
     • Po potvrdení sa dostanete priamo do Zoom miestnostI. Môže sa stať, že budete chvíľu čakať v čakárni, kde si Vás vyzdvihneme.
     • Po vstupe do miestnosti si prosím vypnite zvuk, aby sme sa nerušili. Kameru môžete nechať zapnutú, pre pocit spoločného stretnutia. V prípade otázok, si prosím zvuk zapnite alebo napíšte otázku do chatu.
     • Ak by sa prihlasovacie okno neobjavilo, skúste skontrolovať, či máte v prehliadači povolené otváranie pop-up okien.