• Zápis 2022/2023

    • Vážení záujemcovia o našu školu!

    • Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom v školskom roku 2022/2023. Našu školu môžete lepšie spoznať aj vďaka nasledujúcim aktivitám:

     Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1. ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy - uskutoční sa 3. marca o 17:00 v priestoroch našej školy. Stretneme sa pri recepcii školy.

     Deň otvorených dverí - možnosť zažiť našu školu a nazrieť do našich tried v termíne 29.- 30.3.2022. Prihlasovanie cez online dokument, ktorý pridáme už čoskoro.

     Každé dieťa, ktoré príde na zápis je potrebné vopred registrovať:  https://www.czsjanakrstitela.sk/register/ do 03.04.2022 (nedeľa) - k vyplneniu budete potrebovať rodný list dieťaťa, prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diaktritiky. Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy.

     Zápis dieťaťa do 1. ročníka je naplánovaný na 09.04.2022 od 9:00 - 12:00, súčasťou zápisu je aj vyplnenie dotazníka vzájomného porozumenia oboma rodičmi a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).

     Viac informácii o školskej zrelosti tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

      

     Ďakujeme za Váš záujem.
     Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske