• Zápis 2023/2024

    • Vážení záujemcovia o našu školu!

    • Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom v školskom roku 2023/2024. Našu školu môžete lepšie spoznať aj vďaka nasledujúcim aktivitám:

     Spoločné informatívne stretnutie

     Záujemci o umiestnenie dieťaťa do 1. ročník majú možnosť osobne sa stretnúť s vedením školy. Stretnutie je spojené s predstavením školy a misie školy - uskutoční sa 23. februára 2023 o 16:30 v priestoroch našej školy. Na stretnutí budete mať možnosť spýtať sa čo Vás zaujíma priamo zriaďovateľa, riaditeľky a lídrov školy. Stretneme sa pri recepcii školy.

     Deň otvorených dverí pre záujemcov

     - možnosť zažiť našu školu a nazrieť do našich tried v termíne 14. a 15. marca 2023. Prihlasovanie priamo v deň DOD na recepcii školy.

     Elektronická registrácia:

     Každé dieťa, ktoré príde na zápis je potrebné vopred registrovaťhttps://www.czsjanakrstitela.sk/register/ - k vyplneniu budete potrebovať rodný list dieťaťa, prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diaktritiky. Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy a ich následná úprava je komplikovaná.

     • Zápis dieťaťa do 1. ročníka

     • Je naplánovaný na 01. apríla 2023 od 9:00 - 12:00, súčasťou zápisu je aj vyplnenie dotazníka vzájomného porozumenia oboma rodičmi a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).

      Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode oboch rodičov/zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy. 

      Odporúčame Vám pripraviť sa na to, že čas, ktorý na zápise strávite, je cca 90 minút.  Počas prvých 20 minút prebehne administrácia prihlášky rodičov s pracovníkmi sekretariátu. Samotný zápis dieťaťa bude trvať cca 60 minút.

      Viac informácii o školskej zrelosti tu: https://dialoog.sk/zapis-do-skoly-pocas-obdobia-koronavirusu-skolska-pripravenost-mojho-dietata/

      Ďakujeme za Váš záujem.
      Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske