« Späť

Vaše dane ostanú doma!

2% pre CZŠ Jána Krstiteľa

Milí priatelia,

máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

Ako to urobiť?

 

Ak ste zamestnanec:

  • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak však máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti min. 40 hod. za rok 2017, sú to až 3% (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti treba priložiť k odovzdanému Vyhláseniu).
  • Tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením, prípadne tiež Potvrdenie o dobrovoľníctve), doručte do 30.4.2018 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Ponúkame Vám tiež možnosť odovzdať tieto tlačivá do 24.4.2018 triednej učiteľke. My zabezpečíme, aby sa dostali na daňový úrad do 30.4.2018.

Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • Do 31.3.2018 podať daňové priznanie, kde priamo v daňovom priznaní vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane.

Ak ste právnická osoba:

  • Možnosť venovať 2 % alebo 3 % do 31.3.2018 cez daňové priznanie.

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov: OZ Batania

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Partizánske, 958 01, Námestie SNP 200/22

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 45793034

 

OZ Batania je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom. Hlavným cieľom združenia je napĺňať potreby detí, navštevujúcich CZŠ Jána Krstiteľa v zmysle podpory ich vzdelávania, osobnostného rozvoja ako i rozvoja občianskeho povedomia.

Stanovy OZ Batania