Kontakty

Zriaďovateľ školy:

Koinonia Ján Krstiteľ,

ThLic.Vladimír Beregi PhD.,

Sklené 327, 038 47 Sklené www.kjk.sk

Názov a adresa školy:

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa

Nám. SNP 200/22, 958 01 Partizánske

IČO: 42377498

DIČ: 2120117208

 

email: sekretariat[at]czsjanakrstitela.sk

tel: 0948 722 869

č. účtu školy IBAN: SK67 1100 0000 0029 4346 4686     SWIFT: TATRSKBX

Vaše finančné dary môžete posielať s variabilným symbolom 1111 a do poznámky uveďte: dar

Ďakujeme