• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka

      • 4. 3. 2019
      • Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020,

       tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

       1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
       2. Spoločné stretnutie rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a osobitostí pre šk. rok 2019/2020 (21.3.2019 o 17h).
       3. Zápis dieťaťa do školy (6.4.2019 od 9h do 13h).

       Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a kópiu rodného listu dieťaťa (neoverenú). Na zápise sa zisťuje školská zrelosť dieťaťa a nebudú chýbať ani zábavné hry.

       Ponúkame Vám tiež možnosť zúčastniť sa Otvoreného vyučovania, ktoré bude pre rodičov záujemcov k dispozícii v dňoch 18. – 19.3.2019. Z organizačných dôvodov je potrebné sa na toto vyučovanie vopred zapísať tu.

       Je naším interným pravidlom, že  v snahe vyjsť v ústrety rodičom, pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov našich žiakov.

       Termíny – rekapitulácia:

       ·         18. – 19.3.2019 (pondelok – utorok) v CZŠ Jána Krstiteľa – Otvorené vyučovanie pre rodičov záujemcov (dobrovoľné). Zapísať sa tu.

       ·         21.3.2019 (štvrtok) o 17:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Informačné stretnutie pre rodičov záujemcov.

       ·         6.4.2019 (sobota) od 9:00 do 13:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Zápis detí do 1. roč.

       ·         Do konca mesiaca máj – Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy (osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa v CZŠ Jána Krstiteľa). Termín bude bližšie oznámený uchádzačom emailom po zápise.

       Tešíme sa na Vás!