• Novinky

     • Rodičovský štvrtok v CZŠ Jána Krstiteľa!
      • Rodičovský štvrtok v CZŠ Jána Krstiteľa!

      • 27. 2. 2018
      • Štvrtok, 1. marca, bude v našej škole vo veľkej miere patriť rodičom:

       Ráno o 7:30 sa tešíme na spoločné raňajky s rodičmi našich žiakov a poobede o 17:00 privítame rodičov záujemcov na Informačnom stretnutí o našej škole.

       Vitajte rodičia!

       CZŠ Jána Krstiteľa - Škola, kde sme doma ...

     • Vaše dane ostanú doma!
      • Vaše dane ostanú doma!

      • 4. 2. 2018
      • 2% pre CZŠ Jána Krstiteľa

       Milí priatelia,

       máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

       Ako to urobiť?

        

       Ak ste zamestnanec:

       • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak však máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti min. 40 hod. za rok 2017, sú to až 3% (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti treba priložiť k odovzdanému Vyhláseniu).
       • Tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením, prípadne tiež Potvrdenie o dobrovoľníctve), doručte do 30.4.2018 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Ponúkame Vám tiež možnosť odovzdať tieto tlačivá do 24.4.2018 triednej učiteľke. My zabezpečíme, aby sa dostali na daňový úrad do 30.4.2018.

       Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

       • Do 31.3.2018 podať daňové priznanie, kde priamo v daňovom priznaní vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane.

       Ak ste právnická osoba:

       • Možnosť venovať 2 % alebo 3 % do 31.3.2018 cez daňové priznanie.

        

       Potrebné údaje:

       Obchodné meno alebo názov: OZ Batania

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Partizánske, 958 01, Námestie SNP 200/22

       Právna forma: Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 45793034

        

       OZ Batania je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom. Hlavným cieľom združenia je napĺňať potreby detí, navštevujúcich CZŠ Jána Krstiteľa v zmysle podpory ich vzdelávania, osobnostného rozvoja ako i rozvoja občianskeho povedomia.

       Stanovy OZ Batania

     • Mobilní používatelia
      • Mobilní používatelia

      • 4. 2. 2018
      • Milí mobilní používatelia,

       Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

       Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

     • Oficiálna webstránka školy
      • Oficiálna webstránka školy

      • 4. 2. 2018
      • Všetky potrebné informácie o škole, fotogalériu a aktuality nájdete na našej webovej stránke www.czsjanakrstitela.sk.

       Táto stránka slúži výhradne na internetovú žiacku knižku a veci s tým súvisiace.