Občianske združenie Batania vzniklo v roku 2015 v súvislosti s otvorením Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom, s cieľom napĺňať potreby detí navštevujúcich CZŠ so zameraním na kvalitu vzdelávania, osobnostný rozvoj i rozvoj ich občianskeho povedomia. Činnosť OZ Batania podporuje predovšetkým výchovno-vzdelávací proces, mimoškolské aktivity, ďalšie vzdelávanie učiteľov ako aj zveľaďovanie materiálneho vybavenia školy.

Číslo účtu OZ Batania pre zasielanie darov: 
Tatrabanka IBAN - SK34 1100 0000 0029 4101 8746
IČO: 45793034

Statutarny zastupca: Mgr.Jana Karlíková-Priekalová
e-mail: batania[at]czsjanakrstitela.sk
t.č.: 0948046563
 

Stanovy OZ Batania

Plán činnostipodrobnejšie informácie o činnosti OZ sú zverejnené v priestoroch školy.