• Náš tím

    •  

     NÁŠ TÍM

     Vedenie školy

     Zriaďovateľ: Koinónia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

     Zodpovedný za KJK  -  ThLic. Vladimír Beregi, PhD.

     Riaditeľka školy  -  Mgr. Daniela Gubková

      

     Administratíva

     Ing. Silvia Horváthová  - administratíva, účtovníctvo

     Mgr. Jana Karlíková  - ASC agenda

     Ing. Ivana Káčerová  -  administratíva školy

     Ing. Monika Martinkovičová  -  mzdy

      

     Učitelia a odborní zamestnanci

     Mgr. Adriana Krajčovičová  -  triedna učiteľka Red class 1.A

     Mgr. Zuzana Radošániová  - vychovávateľka Red class 1.A , psychologička  1.A, 2.A

     Mgr. Jana Karlíková - triedna učiteľka Orange class 2.A

     Ing. Ivana Káčerová - vychovávateľka Orange class 2.A

     Mgr. Natália Nová - triedna učiteľka Green class 3.A

     Mgr. Zuzana Vaňová - vychovávateľka Green class 3.A

     Mgr. Tatiana Gulíková  -  triedna učiteľka Yellow class 3.B

     Martina Horňanská  - vychovávateľka Yellow class 3.B

     Mgr. Daniela Gubková - triedna učiteľka Blue class 4.A

     Mgr. Petra Kaločayová - vychovávateľka Blue class 4.A , psychologička 3.A, 3.B, 4.A

     Mgr. Jozef Kudry  - učiteľ náboženstva 2.A, 4.A

     Mgr. Andrej Karcagi - učiteľ náboženstva 1.A 

     Ing. Mgr. Sergej Vasilijev - učiteľ náboženstva 3.A, 3.B

     Mgr. Ján Grenčík - učiteľ MAT, VLA, INF, PRV, VYV

     Jessica Štrbavá - zahraničný lektor anglického jazyka