• Prečo si zvoliť nás?

    • Rodina
    • Úzka spolupráca rodiny a školy je vyjadrená naším mottom: Škola, kde sme doma! Prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti
    • Hodnoty
    • Výchova osobnosti k cnostiam na základe kresťanských biblických hodnôt
    • Inovatívnosť
    • Využívame inovatívne metódy vo vzdelávaní, dôraz na tvorivosť a rozvoj kritického myslenia, podpora smelej komunikácie v anglickom jazyku so zapojením "native speakers" vo vyučovaní
    • Novinky

      • Zápis do 1. ročníka
       • Zápis do 1. ročníka

        Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019,

        tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

        1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
        2. Spoločné stretnutie rodičov z
       • Karneval

        Na známosť sa dáva, že 13. februára bude veľká zábava. Užijeme si vyučovanie v maskách a v Rest time bude pokračovať spoločná fašiangová zábava do 14:30.

        Tešíme sa na spoločnú zábavu. PS: Karneval je určený len žiakom školy.

      • Chrípkové prázdniny
       • Chrípkové prázdniny

        Milí rodičia,

        oznamujeme vám, že 6.2.2018 – 9.2.2018 z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prievidzi vyhlásené pre žiakov Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa chrípkové prázdniny.

      • Vaše dane ostanú doma!
       • Vaše dane ostanú doma!

        2% pre CZŠ Jána Krstiteľa

        Milí priatelia,

        máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

      • Mobilní používatelia
       • Mobilní používatelia

        Milí mobilní používatelia,

        Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

        Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

      • Oficiálna webstránka školy
       • Oficiálna webstránka školy

        Všetky potrebné informácie o škole, fotogalériu a aktuality nájdete na našej webovej stránke www.czsjanakrstitela.sk.

        Táto stránka slúži výhradne na internetovú žiacku knižku a veci s tým súvisiace.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Misia školy

   Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.
  • Zostaňme v spojení

   Sledujte nás