• Prečo si zvoliť nás?

    • Rodina
    • Úzka spolupráca rodiny a školy je vyjadrená naším mottom: Škola, kde sme doma! Prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti
    • Hodnoty
    • Výchova osobnosti k cnostiam na základe kresťanských biblických hodnôt
    • Inovatívnosť
    • Využívame inovatívne metódy vo vzdelávaní, dôraz na tvorivosť a rozvoj kritického myslenia, podpora smelej komunikácie v anglickom jazyku so zapojením "native speakers" vo vyučovaní
    • Novinky

      • Športová akadémia pre našu školu
       • Športová akadémia pre našu školu

        10. 5. 2018

        Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

      • Riaditeľské voľno
       • Riaditeľské voľno

        25. 4. 2018

        Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      • The dark trip
       • The dark trip

        14. 3. 2018

        Milí rodičia,

        ktorí máte doma teenagerov a chcete s nimi tráviť viacej času, máme pre vás lákavú ponuku.
        Divadelné predstavenie The dark trip, ktoré hovorí o životnom príbehu herca Martina Žáka a o jeho skúsenosti s drogami.
        Predstavenie sa uskutoční 20.3.2018 o 17:00 v Dome kultúry Partizánske. Vstupné je 3,- €.

      • Rodičovský štvrtok v CZŠ Jána Krstiteľa!
       • Rodičovský štvrtok v CZŠ Jána Krstiteľa!

        27. 2. 2018

        Štvrtok, 1. marca, bude v našej škole vo veľkej miere patriť rodičom:

        Ráno o 7:30 sa tešíme na spoločné raňajky s rodičmi našich žiakov a poobede o 17:00 privítame rodičov záujemcov na Informačnom stretnutí o našej škole.

        Vitajte rodičia!

        CZŠ Jána Krstiteľa - Škola, kde sme doma ...

      • Zápis do 1. ročníka
       • Zápis do 1. ročníka

        4. 2. 2018

        Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019,

        tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

        1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
        2. Spoločné stretnutie rodičov z
       • Karneval

        8. 2. 2018

        Na známosť sa dáva, že 13. februára bude veľká zábava. Užijeme si vyučovanie v maskách a v Rest time bude pokračovať spoločná fašiangová zábava do 14:30.

        Tešíme sa na spoločnú zábavu. PS: Karneval je určený len žiakom školy.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Misia školy

   Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.
  • Zostaňme v spojení

   Sledujte nás