• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia,

  tešíme sa, že chcete zapísať Vaše dieťa do našej školy. Starostlivo prosím vyplňte túto elektronickú prihlášku a vytlačte si ju. Na jej základe Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám ďalší postup zápisu. Pri vypĺňaní prihlášky budete potrebovať aj sken (príp. foto v telefóne) rodného listu dieťaťa.

  Prosím, dbajte na správnosť a úplnosť údajov - správna interpunkcia a správne zadanie emailovej adresy. Nesprávne údaje spôsobujú problémy pri tlačení oficiálnych dokumentov školy.

  Samotné odoslanie prihlášky nezaručuje prijatie dieťaťa do prvého ročníka. Viac informácii k zápisu nájdete tu.

  Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: