• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Milí rodičia,

   tešíme sa, že chcete zapísať Vaše dieťa do našej školy. Starostlivo prosím vyplňte túto elektronickú prihlášku a vytlačte si ju. Na jej základe Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám ďalší postup zápisu. Pri vypĺňaní prihlášky budete potrebovať aj sken (príp. foto v telefóne) rodného listu dieťaťa.

   Prosím, dbajte na správnosť a úplnosť údajov - správna interpunkcia - mäkčene, dĺžne a správne zadanie emailovej adresy. Nesprávne údaje spôsobujú problémy pri tlačení oficiálnych dokumentov školy.

   Samotné odoslanie prihlášky nezaručuje prijatie dieťaťa do školy. Viac informácii k zápisu nájdete tu.

   Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

        


   V prípade, že žiadate o prestup do našej školy, nezabudnite túto informáciu uviesť v poznámke na konci prihlášky.