• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia,

  tešíme sa, že chcete zapísať Vaše dieťa do našej školy. Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 26.3.2020 o prerušení vyučovania a organizácii školského roka, sa zápis, ktorý mal prebiehať 04.04.2020 neuskutoční. Ak ste doteraz tak neurobili, vyplňte túto elektronickú prihlášku a vytlačte si ju. Na jej základe Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám ďalší postup zápisu. 

  Samotné odoslanie prihlášky nezaručuje prijatie dieťaťa do prvého ročníka.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: