• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia, tešíme sa, že sa chystáte zapísať vaše dieťa do našej školy cez tento elektronický zápis a spoločne si tak zjednodušíme administratívne povinnosti. Po vyplnení elektronickej prihlášky ju prosím vytlačte a podpíšte. Stretneme sa v našej škole v sobotu 04.04.2020 o 9:00, kde prebehne fyzicky zápis do prvého ročníka.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: