• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia,

  tešíme sa, že chcete zapísať Vaše dieťa do našej školy. Ak ste doteraz tak neurobili, vyplňte túto elektronickú prihlášku a vytlačte si ju. Na jej základe Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám ďalší postup zápisu. Pri vypĺňaní prihlášky budete potrebovať aj sken rodného listu dieťaťa.

  Samotné odoslanie prihlášky nezaručuje prijatie dieťaťa do prvého ročníka.

  Prosím, dbajte na správnosť údajov (správna interpunkcia, správne emailové adresy). Nesprávne údaje môžu spôsobiť problémy pri tlačení oficiálnych dokumentov školy.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: