• Zápis 2024/2025

    • Vážení záujemcovia o našu školu!

    • Tešíme sa, že sa zaujímate o prijímanie detí do 1. ročníka CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom v školskom roku 2024/2025. Našu školu môžete lepšie spoznať aj vďaka nasledujúcim aktivitám:

     Spoločné informatívne stretnutie

     Záujemci o umiestnenie dieťaťa do 1. ročník majú možnosť osobne sa stretnúť s vedením školy. Stretnutie je spojené s predstavením školy a misie školy - uskutoční sa 06. marca 2024 o 16:00 v priestoroch našej školy. Na stretnutí budete mať možnosť spýtať sa čo Vás zaujíma priamo zriaďovateľa, riaditeľky a lídrov školy. Stretneme sa pri recepcii školy.

     Deň otvorených dverí pre záujemcov

     Rodičom a záujemcom ponúkame možnosť zažiť našu školu a nazrieť do našich tried v termíne 19. a 21. marca 2024. Prihlasovanie priamo v deň DOD na recepcii školy.

     Elektronická prihláška

     Každé dieťa, ktoré príde na zápis je potrebné vopred registrovaťhttps://www.czsjanakrstitela.sk/register/ - prihláška bude spustená v termíne od 11. do 25. marca 2024. Tento termín je pre nás dôležité dodržať, aby sme prihlášky mali čas spracovať a na zápis sa pripraviť.

     K vyplneniu budete potrebovať rodný list dieťaťa, prosím o správne vyplnenie údajov vrátane diaktritiky. Vami zadané údaje budú vytlačené na oficiálne dokumenty školy a ich následná úprava je komplikovaná.

     Ak máte nejaké dokumenty ako napr. správy z diagnostiky či preukazujúce právo zákonného zástupcu, tieto nám pošlite s číslom prihlášky mailom na adresu: sekretariat@czsjanakrstitela.sk.

     • Zápis dieťaťa do 1. ročníka

     • Na základe e-prihlášok bude zaslaná mailom rodičom dieťaťa pozvánka na konkrétnu hodinu k ZÁPISU, ktorý je naplánovaný na 06. apríla 2024. Súčasťou zápisu je aj vyplnenie dotazníka vzájomného porozumenia oboma rodičmi a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (ak ste ho nepripojili).


      Na zápis pre kontrolu elektronickej prihlášky je potrebné priniesť:
       občianske preukazy rodičov / zákonných zástupcov,
       rodný list dieťaťa (stačí fotokópia),
       prípadne iné dokumenty (správy z diagnostiky, zákonné právo rodiča,...) .
       

      Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode oboch rodičov/zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy. 

      Odporúčame Vám pripraviť sa na to, že čas, ktorý na zápise strávite, je cca 90 minút.  Počas prvých 20 minút prebehne administrácia prihlášky rodičov s pracovníkmi sekretariátu. Samotný zápis dieťaťa bude trvať cca 60 minút.

      Po absolvovaní osobného zápisu a spracovaní skríningu školskej zrelosti dieťaťa, rodičia mailom dostanú pozvanie k prevzatiu rozhodnutia o prijatí / neprijatí. Termín si určia výberom v priloženej tabuľke.

      Ďakujeme za Váš záujem.
      Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske