• Erasmus

    • Akreditácia Erasmus

    • V období od 1.2.2023 až do 31.12.2027 máme udelenú akreditáciu na Erazmus. Pre našich zamestnancov to znamená, že sa môžu vzdelávať v zahraničí vďaka prípsevkom na vzdelanie z grantu Európskej únie.

     Naši zamestnanci sa vďaka tomu dostanú na kurzy, job shadowingy a skúsenosti do krajín Európskej únie.