• Erasmus+

      • Umenie v Ríme zažila Lenka
      • Umenie v Ríme zažila Lenka

      • 15.12.2023 10:37
      • V dňoch 22.-28.10.2023 som odcestovala do Ríma, kde som sa zúčastnila kurzu Umenie ako terapia, špeciálne potreby vo výtvarnej výchove. 

      • viac
      • Island do tretice - skúsenosť Táničky
      • Island do tretice - skúsenosť Táničky

      • 15.12.2023 10:38
      • Do tretice som sa aj ja zúčasnila vzdelávacieho pobytu na Islande. Organizácia Smart Teachers Play More, cez ktorú sa na kurzoch zúčastnili aj moje kolegyne, ponúka rôzne aktivity, ja som si z ich portfólia vybrala kurz Projektové vyučovanie.
      • viac
      • Erasmus+ Island - skúsenosť Ivky
      • Erasmus+ Island - skúsenosť Ivky

      • 22.10.2023 19:20
      • Na oficiálnej stránke programu Erasmus+ sa dočítate, že vďaka výučbe v zahraničí môžete nadobudnúť širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňať si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberať osvedčené postupy v oblasti vzdelávania. Na základe mojej týždňovej skúsenosti na kurze na Islande mi nedá inak, ako sto percentne súhlasiť. 
      • viac
      • Laciho študentská mobilita v Taliansku
      • Laciho študentská mobilita v Taliansku

      • 15.12.2023 10:43
      • V rámci projektu Erasmus som mal možnosť stáť na čele malej žiackej mobility a vyraziť za poznávaním stavu športovej prípravy v talianskom školskom systéme či využitia outdorových aktivít. Taliansko som vybral z dôvodu posilnenia  spolupráce s inštitútom Filippin, ktoré je známe svojimi rozsiahlymi športovými areálmi a výborným zázemím pre šport.
      • viac
      • Talianska mobilita podporneho tímu
      • Talianska mobilita podporneho tímu

      • 15.12.2023 10:35
      • V rámci akreditácie KA01 školské vzdelávanie sme sa aj my, členky podporného teamu, Michaela Šaffo ( psychologička) Hana Kováčová ( asistentka ), mali možnosť zúčastniť Erasmus mobility, konkrétnejšie tzv. job shadowingu. Pre túto skúsenosť sme si vybrali Taliansko, nakoľko je  známe svojou rozvinutou inklúziou.
      • viac
     • Akreditácia Erasmus

     • V období od 1.2.2023 až do 31.12.2027 máme udelenú akreditáciu na Erazmus. Pre našich zamestnancov to znamená, že sa môžu vzdelávať v zahraničí vďaka prípsevkom na vzdelanie z grantu Európskej únie.

      Naši zamestnanci sa vďaka tomu dostanú na kurzy, job shadowingy a skúsenosti do krajín Európskej únie.