• Novinky

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

      • 24. 10. 2020
      • Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

      • 21. 10. 2020
      • Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katarína Belišková, Natália Nová
       • za nepedagogických zamestnancov: Silvia Horváthová
       • členovia delegovaní zriaďovateľom: Jana Karlíková, Pavol Šiška, Sergej Vasilyev.

       Rade školy prajeme múdrosť a jednotu do ich rozhodnutí.

     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

      • 11. 10. 2020
      • Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
       • sa rušia plánované hromadné školské akcie.

       Ďakujeme Vám za doterajšie dodržiavanie nariadení a vyhlásení ministerstva. Veríme, že spolu to zvládneme!

     • Európsky týždeň športu v našej škole
      • Európsky týždeň športu v našej škole

      • 30. 9. 2020
      • Ešte do konca týždňa sa ráno pri recepcii môžu deti zapojiť do športovej výzvy v rámci Európskeho týždňa športu: Hoď kockou, zacvič si, sprav niečo pre svoje telo a zdravie. Najaktívnejší športovci budú mať najväčšiu šancu vyhrať športové potreby.

       Zapojiť sa do výzvy môžu samozrejme aj rodičia, zvyšujú tak šancu na výhru svojho dieťaťa. Ale najväčšia výhra pre každého, čo sa zapojí, je zdravé telo!