• Novinky

     • Urobili sme radosť v DSS
      • Urobili sme radosť v DSS

      • 6. 7. 2022
      • ​​​​​​Pred koncom školského roka sme dostali ponuku pripraviť krátke vystúpenie pre seniorov v DSS. Dve naše triedy - orange a white class si popri ukončovaní školského roka našli čas a pripravili krátke vystúpenie detí na husliach, klavíri, saxofóne a gitare, zarecitovali básničku od Daniela Heviera a potom spoločne roztlieskali seniorov na ľudových piesňach a ukazovačkách.​​​​​​

       Program moderovali tretiaci, ktorí si sami pripravili podklady. Na koniec sme dostali nečakané prekvapenie a to zmrzlinové poháre pre všetky deti. Sľúbili sme, že v DSS nie sme naposledy a veríme, že sa nám podarí venovať im náš čas aj v budúcom školskom roku.

       Deti zažili ako málo stačí k tomu, aby sme niekomu urobili radosť. Aj keď nám všetko nevyšlo ako sme chceli, odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme tento svet urobili aspoň o trošku veselším.

       Katka a Peťka

     • Ďakujeme!
      • Ďakujeme!

      • 29. 6. 2022
      • Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme tento rok zvládli! Ďakujeme za podporu a povzbudenie, za Váš čas a ochotné ruky, za to, že stojíte za nami. Naša škola prekvitá aj vďaka Vám!

       Nižšie nájdete aj krátke video z niektorých akcií a udalostí tohto školského roka.

     • Ukončenie školského roka 2021/2022
      • Ukončenie školského roka 2021/2022

      • 28. 6. 2022
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 30.06.2022 (štvrtok).

       Posledný vyučovací deň bude 29.06.2022 (streda). Škola sa v tento deň otvára o 6:00. O 10:00 budeme sláviť ďakovnú svätú omšu za celý školský rok vo farskom kostole. V tento deň nebude už Rst a všetci žiaci sú odhlásení z obeda.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy

     • Rozkvitlo pod detskými rúčkami
      • Rozkvitlo pod detskými rúčkami

      • 22. 6. 2022
      • Počas tohto školského roka v škole prebiehal aj keramický krúžok. Dnes sa deti tešili spoločne z vytvorených výrobkov. Na krúžku s Katkou Turčekovou sa podučili technikám úpravy a výroby drobných keramických výrobkov. Možno aj rannú kávičku si u nás vypijete zo šáločiek z vlastnej dielne. Už teraz sa na Vás tešíme!