• Novinky

     • Úspechy našich športovcov
      • Úspechy našich športovcov

      • 19. 5. 2022
      • Dňa 17. mája 2022 sa konal 4boj starších žiakov a žiačok na atletickom štadióne v ZŠ R. Jašíka. Našu školu reprezentovali Damián Hanus, Matej Grenčík, Michal Tvrdík, Regina Tvrdíková, Kristína Kluchová, Johanka Gáherová, Kamila Puflerová, Nela Škultétyová. V konečnom súčte bodov a po všetkých štyroch disciplínach (60tka, 600 – dievčatá, 1000 – chlapci, diaľka a hod kriketkou) sa najlepšie umiestnila Nela Škultétyová 3.miesto a postúpila na krajské kolo v Dubnici nad Váhom. Všetkým chlapcom a dievčatám blahoželáme v výbornej reprezentácii našej školy!

       Konečné výsledky:
       Dievčatá:
       3. miesto Nela Škultétyová 55 bodov
       8. miesto Kristína Kluchová 46 bodov
       13. miesto Johanka Gáherová 36 bodov
       15. miesto Regina Tvrdíková 26 bodov
       20. miesto Kamila Puflerová 20 bodov

       Chlapci:
       9.miesto Michal Tvrdík 52 bodov
       15. miesto Damián Hanus 25 bodov
       17. miesto Matej Grenčík 20 bodov

       Dňa 12. októbra 2021 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu v Partizánskom. Kategóriu dievčat zastúpilo trio dievčat v podaní Nela Škultétyová, Johanka Gáherová, Alexandra Falátová. Družstvo chlapcov reprezentovali Damián Hanus, Matej Grenčík, Sandro Kmeť kde chlapci vo obsadili 11. 13. a 16 miesto. V konečnom hodnotení v kategórii dievčat Johanka Gáherová skončila na duhom mieste, Nela Škultétyová na treťom mieste a Alexandra Falátová obsadila šieste miesto. V hodnotení družstiev dievčat sme skončili na prvom mieste a preto sme postúpili na krajské kolo ktoré sa konalo Dubnici nad Váhom. Tam sme vo vysokej konkurencii neobsadili bodované miesta. Dievčatám aj chlapcom gratulujeme k výbornej reprezentácii školy!

     • Lesná pedagogika - Nemšová
      • Lesná pedagogika - Nemšová

      • 16. 5. 2022
      • Dňa 12.5.2022 sa naši tretiaci zúčastnili Lesnej pedagogiky v Antostale v Nemšovej. Žiaci prežili nádherný slnečný deň v objatí prírody, plný zábavy, hier  a zároveň učenia. Mali možnosť zažiť množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré si pre nich pripravili Lesy SR. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o lese a prírode, ktorá nás obklopuje. Získali a upevnili si poznatky ako vlastne vzniká les, ako rozoznať stromy a stopy lesných zvierat. Rozvíjali svoje zmysly, zrak, čuch či hmat. Mali možnosť kŕmiť diviaky ale i  vyskúšať si streľbu z luku a uloviť ho. Získali skúsenosti s pílením dreva a množstvo ďalších. 

       Ďakujeme Lesom SR za výborný program a mestu Partizánske za príležitosť zúčastniť sa tohto krásneho podujatia.

     • Môžete nám pomôcť svojím hlasom!
      • Môžete nám pomôcť svojím hlasom!

      • 16. 5. 2022
      • Aj tento rok rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske odobrila do verejného SMS hlasovania 15 návrhov komunitných projektov, pričom dotácia na jeden projekt bude vo výške maximálne 1000 €. Naša škola sa zapája s projektom č.9 Outdoorovej čitárne a naša škôlka cez OZ Batania cez projekt č.8 Bezpečne v škôlke.

       O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu môžete rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664 (Cena spätnej SMS je 0,50€).

       Podporených bude prvých 10 projektov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov. Hlasovať môžete za každý projekt len raz, ale máte možnosť hlasovať za všetky projekty.

       Hlasovať môžete od 16. do 31. mája (vrátane) 2022.

       SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu podľa tabuľky projektov (napr. projekt č. 9 je Outdoorová čitáreň, tzn. hlasovacia SMS pre tento projekt bude mať tvar „PROJEKT 9“. Na veľkosti písmen nezáleží.

       Viac info o Komunitných projektoch nájdete tu.

       Vopred ďakujeme za Váš hlas!
       Projektový tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa