• Novinky

      • Čaj so starými rodičmi

      • 31. 10. 2023
      • Tak opäť,  po roku, sme zažili jedno krásne a milé dopoludnie s našimi starými rodičmi. 

       Deti sa už celý týždeň tešili a pripravovali na tento jedinečný deň, keďže máme mesiac október a my vieme,  komu patrí. 

       Je to už tradícia,  že pozývame do našej školy starých rodičov a tak prežijeme spolu vzácny čas. 

       Deti si v restime pripravili milé pozvánky a dôkladne pripravili aj svoje triedy. Lavičky, pekná výzdoba, ale najmä chutný čajík nesmel v triede chýbať. Staré mamy zase upiekli chutné koláčiky.

       Sme radi, že sme openning mohli začať spoločnou modlitbou, niekde aj piesňou a zároveň im ukázať na prvej hodine, čo už všetko vieme, čo sme sa naučili.

       Mohli sme sa spolu pozdielať, ako sa učíme  dnes, ale aj ako to bolo v minulosti,  v čom rovnaké alebo odlišné. 

       Na záver sme si spoločne zahrali spoločenské hry, pochutili na čajíku a jedinečných koláčikoch, veď boli predsa od babičky!

       Za ich vzácny čas, lásku, obetavosť, za všetko im patrí veľké ĎAKUJEME!!! 

      • Plavecký výcvik

      • 31. 10. 2023
      • Pre našich prvákov, druhákov a tretiakov bol tretí októbrový týždeň mokrý. Mokrý preto, lebo absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Topoľčanoch, pod vedením skúsených inštruktorov. Žiaci sa do vody veľmi tešili. Strach z plávania či z vody hodili za hlavu. Plávali, učili sa správne dýchať, ponárať, prekonávať sa, vytrvať a užívali si spoločný čas s kamarátmi. Počas celého týždňa boli rozdelení do dvoch družstiev, kde zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Posledný deň výcviku bol ukončený súťažou, kde žiaci predviedli, ako sa naučili plávať. Odniesli si so sebou pekné spomienky a mokré vysvedčenie s kačičkami, korytnačkami, kaprami a žralokmi. Sme hrdí, že máme také šikovné a nebojácne deti.

      • Uhrovec - exkurzia piatakov

      • 25. 10. 2023
      • Dňa 18.10.2023 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie do Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Dozvedeli sa, ako sa náš kodifikátor slovenčiny vzdelával, že jeho otec na tom mieste vyučoval a viedol mladého Ľudovíta k uvedomovaniu si národnej identity, za ktorú sa celý život zasadzoval. Zastavili sme sa aj pri rodokmeni Štúrovej rodiny. Dodnes žijú potomkovia jeho brata Karola. V Uhrovskom múzeu nám lektorka povedala o tradičných remeslách, aká bola práca v minulosti náročná, ale aj prínosná. Obdivovať sme mohli jedinečné sklárske výrobky či predmety patriace našim predkom. Exkurzia sa uskutočnila vďaka Fondu na podporu tematického vzdelávania Mesta Partizánske. Ďakujeme!

      • Starí rodičia - Pozvánka + Tematický deň

      • 23. 10. 2023
      • Milí starí rodičia,

       mesiac úcty k starším chceme zakončiť v prítomnosti Vás - našich starých rodičov v škole. Pozývame Vás na šálku chutného čajíku na akciu Čaj so starými rodičmi. Ponúkame Vám možnosť vrátiť sa do školských lavíc a vidieť Vaše vnúčatá v ich procese učenia.

       Kedy? Vo štvrtok 26.10.2023

       Začneme openingom o 7:45Po krátkej prestávke pokračujeme prvou a druhou hodinou. Každá trieda si pripraví pre svojich starých rodičov ukážku našich hodín. A možno sa aj spoločne niečo naučíme, my Vás a Vy nás. Potešia nás zážitky z Vašich čias školských.

       Spoločné stretnutie ukončíme približne o 10:10 chutným koláčikom a tým spomínaným čajíkom.

       Prítomnosť našich starých rodičov v škole bude niečo MIMO(RIADNE) a preto vás pozývame, milé deti, obliecť sa patrične k tejto udalosti. Tak, aby sa naši starí rodičia cítili naozaj príjemne, prípadne si zaspomínali na staré časy. Košeľa, traky, blúzka, niečo retro? Nechávame to na vás! :)

       Už teraz sa na vás tešia deti a učitelia