• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
  Zmluva 574/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 3 500,00 s DPH 17.10.2022 Mesto Partizánske
  Zmluva č.LZ/058/2022 Licenčná zmluva na použ.Metodiky, tren.prostriedkov a pomôcok OZ Šport.akadémie M.Tótha s DPH 02.09.2022 Športová akadémia Mateja Tótha o.z.
  Zmluva OURV/2022/462 Zmluva o nájme pozemku s DPH 30.08.2022 Mesto Partizánske
  Zmluva OURV/2022/464 Zmluva o nájme pozemku s DPH 30.08.2022 Mesto Partizánske
  Zmluva Zmluva o dodávke stravy a služieb s DPH 26.08.2022 UNISPORT Partizánske
  Zmluva 2022/0792 Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 09.08.2022 TSK
  Zmluva 424/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 21.07.2022 Mesto Partizánske
  Zmluva 22240008 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku s DPH 13.04.2022 Nadácia ZSE
  Zmluva Zmluva č. ZO/2021 A25685-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 16.04.2021 osobnyudaj.sk s.r.o.
  Zmluva Zmluva o spolupráci MPC s DPH 11.08.2020 Metodické pedagogické centrum