• Píšeme nespojito

     • Comenia Script

     •  
      Comenia Script® je praktické písmo pre deti, ktoré je jednoduché, moderné a súčasné. Cieľom projektu Comenia Script® je radosť z písania a bezproblémová čitateľná komunikácia latinkou na medzinárodnej úrovni.
       
      Písmo Comenia Script® zohľadňuje písanie dysgrafikov a ľavákov. K nácviku písma sú pripravené rôzne didaktické materiály a výuková aplikácia písania, ktoré sú súčasťou uceleného didaktického systému. Autorkou písma a ostatných didaktických materiálov Comenia Script® je MgA. Radana Lencová, Ph.D.
       
      (Zdroj: comenia-script.com)
   • Charakteristika písma

     • Veľké písmená
     •  

      Jednoduchá veľká abeceda, na rozdiel od zložitých barokových ťahov súčasnej školskej normy, ktoré v praktickom živote takmer nepoužívame.

     • Sklon písma
     •  

      Písmo má voliteľný sklon. Deti sa s ním zoznamujú až v 2. ročníku.

     • Spájanie písmen
     • Spájanie písmen je tiež voliteľné, nemusí byť vôbec. Tým se eliminuje nečitateľnosť písma pri písanom písme. Spájanie týmto štýlom je praktické aj z hľadiska písania diakritických znamienok – deti ich napíšu ihneď nad písmenom, nie až po napísaní celého slova ako pri písanom písme.

     • Potreby u detí
     •  

      Písmo vychádza z potrieb súčasných detí, ktoré už pred pubertou písané písmo opúšťajú. To sa týka už aj detí na 1. stupni ZŠ.

     • Podobnosť s tlačeným písmom
     •  

      Tým, že sú tvary písma bližšie tlačenému písmu, umožňuje to zjednodušiť systém čítania a písania. Deti sa učia tvary písma prirodzene pri písaní.

     • Medzinárodný rozmer
     •  

      Jednoduchšie písmo môže byť ľahšie čitateľnejšie v zahraničí, a naopak, cudzinci prichádzajúci na Slovensko nášmu písmu lepšie porozumejú a uľahčí sa im komunikácia.

     • Porozumenie textu
     •  

      Jednoduchšie písmo pomáhá viac porozumieť textu, než písmo zložitejšie, ktoré môže odvádzať pozornosť od obsahu.

     • Ľaváci
     •  

      Comenia Script® má vypracované ťahy pre pravákov aj pre ľavákov, čo štýl písaného písma neumožňuje.

     • Tvarové varianty
     •  

      V abecede je niekoľko písmen a číslic, ktoré majú viac tvarových variant. Dieťa si tak samo zvolí, ktoré tvary preferuje. S tvarovými variantami sa deti zoznamujú až v 2. ročníku.