• IChoose

    • iChoose (jaVyberám) program vodcovských hodnôt

    • Program vodcovských princípov iChoose je program pre mladých ľudí, pomocou ktorého v našej škole realizujeme charakterovú výchovu na 2. stupni.

     Cieľom je pomôcť dospievajúcim osvojiť si vodcovské princípy a naučiť ich, ako tieto princípy uplatňovať vo svojom živote. Autorom programu je odborník na vodcovstvo John C. Maxwell. Program iChoose je zostavený tak, aby žiakom poskytol priestor oboznámiť sa s vodcovskými princípmi, osvojiť si ich, uplatňovať a vymieňať si skúsenosti s ostatnými spolužiakmi.

     Veríme, že aj vďaka tomuto programu pomôžeme odhaliť každému žiakovi jeho potenciál a dáme mu možnosť spoznať, že aj v ňom sa ukrýva pozitívny líder.

    • Skutoční lídri

    • Keďže mnohí dnešní dospievajúci si vodcovstvo zamieňajú s postavením, zneužívaním moci, korupciou, len málo mladých ľudí má zdravú a správnu predstavu o tom, čo to vlastne vodcovstvo je a ako ho môžu sami uplatniť vo svojom živote a takisto v živote druhých. Tento program ponúka pozitívny portrét vodcovstva, ktorý je založený na hodnotách a princípoch, ktoré sa dajú uplatniť aj v živote žiaka či študenta - teda na hodnotách, ktoré dokáže oceniť, obdivovať a využiť aj dospievajúci mladý človek, ak sa rozhodne usilovať o to, aby sa stal pozitívnejším a silnejším lídrom. 

     Tento program je realizovaný na našej škole

     • explicitne na hodinách náboženstva (každý žiak pracuje so svojou vlastnou príručkou)
     • a implicitne počas ranných openingov a vyučovania.

      

     Žiaci v malých skupinách spoločne diskutujú o témach ako je "Rozhodovanie sa", "Postoj", "Záväzok", "Vzťahy", "Sebaprijatie", "Zodpovednosť", "Iniciatíva" a iné.