• Rastieme v cnostiach

    • 10 mesiacov - 10 cností

    • Prvoradým cieľom školy je výchova osobnosti na základe cností a kresťanských hodnôt. Veríme, že práve kresťanské hodnoty ponúkajú unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí láska. Žiakov preto vychovávame prostredníctvom rozvoja ľudských cností. Každý mesiac sa venujeme jednej z nich.

     Na začiatku mesiaca ju spoločne otvoríme na tzv. "Veľkom openingu", žijeme ňou celý mesiac na triednych openingoch, dostáva sa do výtvarného umenia, voľnočasových aktivít a spoločne ju zavŕšime na konci mesiaca tým, že ju uvedieme do praxe. Tento deň voláme "Wonder day".

  • MesiacCnosť
   SeptemberPoriadok
   OktóberVytrvalosť
   NovemberPriateľstvo
   DecemberVeľkorysosť
   JanuárPoslušnosť
   FebruárÚprimnosť
   MarecPracovitosť
   AprílZodpovednosť
   MájSpravodlivosť
   JúnStatočnosť