• Rastieme v cnostiach

    • 10 mesiacov - 10 cností

    • Prvoradým cieľom školy je výchova osobnosti na základe cností a kresťanských hodnôt. Veríme, že práve kresťanské hodnoty ponúkajú unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí láska. Žiakov preto vychovávame prostredníctvom rozvoja ľudských cností. Každý mesiac sa venujeme jednej z nich.

     Na začiatku mesiaca ju spoločne otvoríme na tzv. "Veľkom openingu", žijeme ňou celý mesiac na triednych openingoch, dostáva sa do výtvarného umenia, voľnočasových aktivít a spoločne ju zavŕšime na konci mesiaca tým, že ju uvedieme do praxe. Tento deň voláme "Wonder day".

  • MesiacCnosť 1.stupeň/2.stupeň
   SeptemberPoriadok/ Rozhodnosť
   OktóberVytrvalosť/ Optimizmus
   NovemberPriateľstvo
   DecemberVeľkorysosť
   JanuárPoslušnosť/ Sebaovládanie
   FebruárÚprimnosť/ Sebaprijatie
   MarecPracovitosť/ Inovatívnosť
   AprílZodpovednosť/ Statočnosť
   MájSpravodlivosť/ Veľkodušnosť
   JúnStatočnosť/ Nezdolnosť