• Krúžky

   • Krúžky 1.polrok 2021/2022

   •  

    Krúžky v školskom roku 2021/2022 sa začnú v októbri 2020.

    Na krúžky sa môžete prihlasovať cez EDUpage, cena každého krúžku 2€/mesiac.

    • Športové pohybové hry 1+2pre 1. a 2.roč, pondelok 13:00-14:00, Laci
    • Basketbal staršípre II.stupeň, pondelok 14:00-15:00, Laci
    • Florbal mladšípre I.stupeň, pondelok 15:00-16:00, Ľuboš
    • Športová gymnastika APre všetkých, utorok 14:00-15:00, Laci
    • Florbal staršípre I.stupeň, utorok 15:00-16:00, Ľuboš
    • Športové pohybové hry 3+4pre 3. a 4.roč, streda 14:00-15:00, Laci
    • Futbal mladšípre I.stupeň, streda 15:00-16:00, Ľuboš
    • Basketbal mladšípre I.stupeň, štvrtok 14:00-15:00, Laci
    • Futbal staršípre II.stupeň, štvrtok 15:00-16:00, Ľuboš
    • Športová gymnastika Bpre všetkých, piatok 13:00-14:00, Laci
    • Volejbalpre II.stupeň, piatok 14:00-15:00, Laci
    • English Drama ClubOd 3.ročníka, piatok 14:00-15:00, Tánička G.