• Krúžky

   • Krúžky 1.polrok 2022/2023

   •  

    Krúžky v školskom roku 2022/2023 sú spustené.

    Na krúžky sa môžete prihlasovať cez EDUpage, cena každého krúžku 2€/mesiac. Keramický 5€ z dôvodu nákupu materiálu a energie na vypaľovanie.

    • Atletický krúžok, piatok 15:00 - 16:00
    • Basketbal 1.stupeň, piatok 14:00 - 15:00
    • Basketbal 2.stupeň, streda 14:00 - 15:00
    • Florbal 1:stupeň, pondelok 15:00 - 16:00
    • Florbal 2.stupeň, utorok 15:00 - 16:00
    • Futbal 1.stupeň, streda 15:00 - 16:00
    • Gymnastika 1. a 2.stupeň, utorok 14:00 - 15:00
    • Japan club, piatok 14:00-15:00
    • Keramický krúžok 1.stupeň, 13:30 - 14:30
    • Keramický krúžok 2.stupeň, streda 14:30 - 15:30
    • Kreatívny krúžok, utorok 14:00-15:00
    • Legotika, piatok 14:00-15:00
    • Literárny krúžok, štvrtok 14:00-15:00
    • Outdoor club, Naďa Horňáková, štvrtok 14:00 - 15:45, 2.stupeň
    • Školská kapela, utorok 14:15 - 15:15
    • Školský zbor, utorok 14:15 - 15:15
    • Tvoríme z ovčej vlny, Zuzka Kytková, pondelok 14:00-15:00, 1.,2.ročník
    • Tvoríme z ovčej vlny, Zuzka Kytková, streda 14:00-15:00, 3.,4.ročník
    • Volejbal 2.stupeň, štvrtok 15:00 - 16:00
    • Výtvarný krúžok, pondelok 15:00 - 16:00
    • Raketo-modelársky krúžok, p.Jaššo, pondelok 14:00 - 15:00
    • Resttime 1.B
    • Resttime 2.B
    • Resttime 3.B