• Krúžky

   • Krúžky školský rok 2023/2024

   •  
    Krúžky v školskom roku 20223/2024 sú v príprave. Spustené prihlasovanie bude v prvý septembrový týždeň. Predbežný zoznam krúžkov pre 1. a 2.stupeň sme zaslali v informačnej správe cez Edupage.
    • Atletika pre druhákov
    • Basketbal 1. stupeň
    • Basketbal 2. stupeň
    • Florbal 1. stupeň
    • Florbal 2. stupeň
    • Futbal 1. stupeň
    • Gymnastika 1. stupeň
    • Japan club
    • Keramický krúžok 1 - začiatočníci
    • Keramický krúžok 2 - pokročilí
    • Legotika
    • Príprava na Testovanie 9 SJL
    • Restime 3.A
    • Resttime 1.A
    • Resttime 1.B
    • Resttime 2.AB
    • Resttime 3.B
    • Resttime 4.A
    • Resttime 4.B
    • Spevokol
    • ŠKODOVINY - školské noviny
    • Tvoríme nie len z ovčej vlny
    • Tvoríme nie len z ovčej vlny
    • Tvorivý krúžok pre 1. stupeň
    • Volejbal 2. stupeň
    • Výtvarný krúžok pre 2. stupeň
    • Youth club