• Krúžky

   • Krúžky 1.polrok 2020/2021

   •  

    Vzhľadom k preventívnym opatreniam sa krúžky v školskom roku 2020/2021 začnú až v októbri 2020.

    Na krúžky sa môžete prihlasovať cez EDUpage od stredy 23.09.2020, cena každého krúžku 8€, keramický 10€.

    • Zdravotnícky 1.-3.ročníkpondelok 13.15 - 14.15
    • Atletika + pohyb.hry 1.-3.ročník pondelok 14.00 - 15.00
    • Zdravotnícky 4.-6.ročníkpondelok 14.15 - 15.15
    • English drama clubutorok 14.00 - 15.00
    • Výtvarný 3.-6. ročníkutorok 14.00 - 15.00
    • Futbalutorok 15.00 - 16.00
    • Florbal streda 15.00 - 16.00
    • Atletika + športové hry 4.-6.ročníkstreda 14.00 - 15.00
    • Spevokol + kapelastreda 14.00 - 15.00
    • Basketbal 5.-6.ročníkštvrtok 15.00 - 16.00
    • Astronomickýštvrtok 15.00 - 16.00
    • Raketo-modelárskybude od decembra
    • Keramický štvrtok 13.30 - 14.30
    • Keramickýštvrtok 14.30 - 15.30