• Pomoc predškolákom

      • Ako uľahčiť predškolákom vstup do školy?

      • Máte doma predškoláka? Určite chcete, aby si školu zamiloval a aby bol v nej úspešný hneď od prvého dňa. Ako rodičia môžete pre to veľa urobiť!

        Prečítajte si 10 tipov od našej psychologičky - ako uľahčiť dieťaťu vstup do 1.ročníka.