• OZ Batania

   • Kto je OZ Batania?

    Občianske združenie Batania vzniklo v roku 2015 pri CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom s cieľom napĺňať potreby detí navštevujúcich CZŠ a od roku 2017 aj  s MŠ so zameraním na kvalitu vzdelávania, osobnostný rozvoj i rozvoj ich občianskeho povedomia. Činnosť OZ Batania podporuje predovšetkým výchovno-vzdelávací proces, mimoškolské aktivity, ďalšie vzdelávanie učiteľov ako aj zveľaďovanie materiálneho vybavenia školy. Členmi OZ Batania su rodičia našich detí.

    Podrobnejšie informácie o činnosti OZ sú zverejnené v priestoroch školy.

    Čo robíme?

    Rodičia v OZ Batania sa zapájajú do života školy, organizujú akcie pre rodičov aj učiteľov. Od svojho vzniku sa aj vďaka ich pomoci zorganizovali brigády na obnove exteriéru škôlky,

    • cez leto 2019 rozjasnili a zatraktívnili ihrisko na školskom dvore. Pravidelne pomáhajú počas adventu na Vianočnom bazáriku pri kostole. Predajom výrobkov žiakov, rodičov a priateľov školy získavajú prostriedky na ďalšie akcie. Aspoň 2x ročne zastrešujú úspešné Raňajky s rodičmi. Počas tohto času majú možnosť porozprávať sa s rodičmi a veľakrát si vypočuť podnety a nápady do ďalšej práce.
    • Začiatkom roka 2020 sa podarilo OZ Batania zorganizovať už 2.ročník školského plesu vo Veľkých Uherciach. Vypredané lístky, plná sála a spokojní tanečníci svedčia o výbornej organizácii a zábave. Počas leta prikladajú ruku k dielu pri rekonštrukcii školských priestorov a upravovaní nových tried. Sú vždy tam, kde sa niečo deje.
    • Po koronovej uhorkovej sezóne sa v roku 2022 podarilo zorganizovať stretnutie rodičov s vedením pod názvom Kávička pre rodičov
    • Začiatkom roku 2023 sa uskutočnil školský ples Vo Veľkých Uherciach, ktorý organizačne pokrylo OZ Batania.

    Vďaka 2% z OZ Batania boli do školy doteraz zabezpečené

    • pomôcky pre 1. stupeň
    • vybavenie - lavice a stoličky do 1.tried

    Kontakt OZ Batania

    Sídlo: Námestie SNP 200/22, 95801 Partizánske
    IČO: 45793034
    Štatutárny zástupca: Ing. Silvia Horváthová
    e-mail: batania@czsjanakrstitela.sk
    t.č.: 0948046563
     
    Ak Vás zaujala práca OZ Batania a chceli by ste ich podporiť, okrem 2%, môžete zaslať svoj príspevok na:
    IBAN - SK34 1100 0000 0029 4101 8746
    Názov banky: Tatrabanka
    Názov účtu: OZ Batania
     
  • Dokumenty k OZ Batania

  • Najnovšie články

    zatiaľ žiadne údaje