• Čítame splývavo

   • SFUMATO

   • ČÍTANIE „SFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČÍTANIE ® “ alebo ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI

    „Splývavé čítanie je pre všetky deti, ktoré majú zrak, sluch a hlas!"

    PaedDr. Mária Navrátilová
    autorka metodiky

    • O autorke metódy

    • PaedDr. Mária Navrátilová, pôvodným povolaním operetná speváčka a učiteľka s hudono-dramatickým zameraním, využila svoju viac ako 40-ročnú prax, aby ju pretavila do metódy, ktorú nazvala hudobným termínom Sfumato (splývavo)

     Krátko po skončení študií si začala v praxi overovať a aplikovať rôzne metódy, ktoré vyvinula v predchádzajúcom období ako učiteľka klavíru a spevu, vrátane techniky Splývavé čítenie. Túto metódu začala formulovať už  v roku 1974 ako učiteľka v materskej škole. Na odporučenie profesora Zdeňka Matějčka, aplikovala svoju novú metodiku v prvom ročníku ZŠ počas 11 rokov, aby dokázala účinnosť a efektivitu tejto metódy učenia čítania na výsledkoch svojich žiakov v organizačných podmienkach školstva. V tomto období tiež navrhla a realizovala projekt ABC Music na základe inkluzívneho vzdelávania. Išlo o prvú súkromnú základnú školu svojho druhu vo vtedajšej ČSFR. Ve roku 1993/94 projekt prezentovala v programe MŠMT ExTra '94 a bola tiež finalistkou prvného ročníka ankety „Zlatý Ámos“ o najobľúbenejšieho učiteľa ČR.

     Dr. Navrátilová poriada od konca 80. rokov semináre k metodike čítania Sfumato. V roku 2019 jej bolo Senátom Parlamentu Českej republiky udelené vyznamenanie za celoživotnú priekopnícku prácu v oblasti školstva a vzdelávania a to Stříbrná pamětní medaile Senátu.

     (Zdroj: sfumato.cz)

  • V krátkosti

    • Pre koho je metodika vhodná?
    •  

     Metodika je vhodná pre všetky deti, ktoré majú zrak, hlas a sluch bez patologických prejavov.

     Umožňuje lepšiu integráciu deťom s dysfáziou, s načúvacím prístrojom, so zrakovou vadou, deťom, ktoré majú problémy s výslovnosťou aj deťom so zníženým intelektom, deťom cudzincov aj deťom bilingválnym.

    • Prečo je Sfumato dobré ako prevencia vzniku čitateľských chýb?
    •  

     Základná stavebná jednotka (písmeno-hláska) vychádza z pomalého prevedenia a tým sa u každého jedinca zohľadňuje individuálna rýchlosť spracovania v CNS.

     Rýchlosť čítania nie je ukazovateľ kvality.

    • Ako metodika funguje?
    •  

     Sfumato je založené na tónovom prevedení, pretože ľudská řeč je melodická.

     Žiak sa od prvého písmena (hlásky) učí správne intonovať, nezotrváva v deklamácii. 

     Sfumato ako jediná metóda vedie dieťa k periférnemu načítavaniu písmen.