• Čin mesiaca

    • Učíme sa všímavosti

    • Dennodenne sme svedkami, že naši žiaci vedia byť pre nás príkladom ako v maličkostiach, tak aj vo veľkých skutkoch. Rozhodli sme sa na tieto činy poukázať a tak vznikol "Čin mesiaca". Vďaka nemu chceme oceniť pekné skutky našich žiakov a upriamiť na ne pozornosť. 

     Každý mesiac zasadá školská rada I. a II. stupňa, ktorá vyberá z nominovaných činov, ktoré si všímajú a navrhujú samotné deti. Školskú radu tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí sa každý mesiac menia. Žiaci sa tak učia nielen byť všímavými na skutky svojich spolužiakov, ale učia sa uvažovať nad nominovanými činmi, rozlišovať koľko námahy museli aktéra stáť a empaticky sa vžiť do zapojených osôb.

     Z posledných ocenených vyberáme:

     FEBRUÁR 2020 : Dievčatá z Red class - za pomoc spolužiačke, ktorá mala zlomenú nohu 

     JANUÁR 2020 : Laura a Vaneska z Green class - za pomoc spolužiačke, ktorej sa stala nehoda

     DECEMBER 2019 : Emmka a Ellka z King Stars - za všímavosť a podporu spolužiačky 

     NOVEMBER 2019 : Arwenka z King Stars - za dlhodobú pomoc spolužiačke v učení 

     OKTÓBER 2019 : Miška z Green Class - za podporu a povzbudzovanie spolužiačky pri zdolávaní prekážky, Markétka z Green class za vytrvalosť 

     SEPTEMBER 2019 : Orange class - za obetavosť