• Ročníkové projekty

    • 1. ročník Hviezda týždňa

    • Žiak sa na jeden týždeň počas školského roka stane „Hviezdou triedy“, z čoho vyplývajú aj rôzne výhody (celý týždeň môže chodiť prvý v rade,...). 

     V pondelok na opening do školy zavíta celá žiakova rodina, ktorá sa v krátkosti predstaví a povie, čo je pre nich typické. Najprv rodičia predstavia svoje dieťa a potom dieťa predstaví svojich rodičov, príp. príbuzných a súrodencov.

     Neskôr, počas tohto týždňa rodičia spolu s dieťaťom vymyslia pre celú triedu spoločnú aktivitu, v rámci ktorej môžu utužovať svoje vzťahy (napr. exkurzia v práci rodiča, výlet, výroba obľúbených výrobkov, spoločné varenie,...).  Môže to byť aktivita v škole alebo po dohode s triednym učiteľom aj mimo školy...

    • 2. ročník Čítanie otcov

    • Druháci sú už čitateľsky zdatnejší a majú svoje obľúbené knihy a príbehy. Tentokrát sa o ne môžu podeliť so svojimi spolužiakmi aj prostredníctvom ročníkového projektu. Na ranný opening zavíta ocko, starký alebo strýko, ktorý celej triede prečíta obľúbený príbeh dieťaťa, o ktorom môžu spoločne diskutovať. Do projektu zapájame mužské vzory preto, lebo deti sú mnohokrát zvyknuté na čítanie od mám a muži sú v úzadí.

    • 3.ročník Športuje celá rodina

    • Deti majú  rady pohyb. Aby spoznali aj rôzne iné druhy športu a mohli si ich vyskúšať, je tu pre ne projekt Športujeme spoločne. Jeho cieľom je predstaviť obľúbený rodinný šport. Žiak spoločne s rodičmi predstaví svoj obľúbený šport, vysvetlí pravidlá a následne si ho celá trieda môže vyskúšať.
    • 4.ročník Cestujeme po Slovensku

    • Aby sme prepojili teóriu s praxou, teoretické obzory získané na hodinách vlastivedy rozširujeme praktickou ukážkou obľúbeného výletu na Slovensku. Rodičia spolu so žiakom odprezentujú triede svoje obľúbené miesto na Slovensku, kam radi chodia, alebo kde sa im najviac páčilo.