• Ročníkové projekty

    • 1. ročník Hviezda týždňa

    •  

     Žiak sa na jeden týždeň počas školského roka stane „Hviezdou triedy“, z čoho vyplývajú aj rôzne výhody (celý týždeň môže chodiť prvý v rade,...). 

     V pondelok na opening do školy zavíta celá žiakova rodina, ktorá sa v krátkosti predstaví a povie, čo je pre nich typické. Najprv rodičia predstavia svoje dieťa a potom dieťa predstaví svojich rodičov, príp. príbuzných a súrodencov.

     Neskôr, počas tohto týždňa rodičia spolu s dieťaťom vymyslia pre celú triedu spoločnú aktivitu, v rámci ktorej môžu utužovať svoje vzťahy (napr. exkurzia v práci rodiča, výlet, výroba obľúbených výrobkov, spoločné varenie,...).  Môže to byť aktivita v škole alebo po dohode s triednym učiteľom aj mimo školy...

    • 2. ročník Čítanie otcov

    •  

      

     Druháci sú už čitateľsky zdatnejší a majú svoje obľúbené knihy a príbehy. Tentokrát sa o ne môžu podeliť so svojimi spolužiakmi aj prostredníctvom ročníkového projektu.

     Na ranný opening zavíta ocko, starký alebo strýko, ktorý celej triede prečíta obľúbený príbeh dieťaťa, o ktorom môžu spoločne diskutovať. Do projektu zapájame mužské vzory preto, lebo deti sú mnohokrát zvyknuté na čítanie od mám a muži sú v úzadí.

    • 3.ročník Športuje celá rodina

    •  
      
     Deti majú rady pohyb a mnohé rodiny žijú konkrétnym športom alebo pohybovou aktivitou. Aby spoznali aj rôzne iné druhy športu a mohli si ich vyskúšať, je tu pre ne projekt Športujeme spoločne. Jeho cieľom je predstaviť obľúbený rodinný šport.
      
     Žiak spoločne s rodičmi predstaví svoj obľúbený šport, vysvetlí pravidlá a následne si ho celá trieda môže vyskúšať. Aktivita môže prebiehať v škole alebo po dohode aj na lezeckej stene, futbalovom ihrisku, plavárni... Fantázii a športom sa medze nekladú.
    • 4.ročník Cestujeme po Slovensku

    •  
      
     Aby sme prepojili teóriu s praxou, teoretické obzory získané na hodinách vlastivedy rozširujeme praktickou ukážkou výletu na Slovensku. Počas celého roka cestujeme najprv od Tatier k Dunaju a následne od Dunaju po Hron. Počas nášho cestovania si ukážeme kde sme už boli a čo sa tam dá vidieť.
      
     Rodičia spolu so žiakom odprezentujú triede svoje obľúbené miesto na Slovensku, kam radi chodia, alebo kde sa im najviac páčilo.