• Akadémia pre rodičov

    • Hľadanie jednoty

    • Pri procese vzdelávania si uvedomujeme, že "naša" výchova má dosah na dieťa len v spolupráci s rodičmi. Toto je jedným z dôvodov prečo sa ako škola snažíme hľadať a spájať rodinné prostredie so školským prostredníctvom Akadémií pre rodičov. Počas večerného stretnutia so zaujímavým hosťom, resp. hosťmi, spoločne nazeráme na dieťa, na jeho výchovu, na okolnosti, ktoré ho môžu ohrozovať, so zámerom nájsť spoločný prienik a niekedy aj spoločnú reč,

     Témy Akadémií sú rôzne, no snažíme sa pozývať hostí, s ktorými spoločne prechádzame piliere našej výchovy, ale aj praktické témy, ktoré rodičia mladších aj starších detí postupne zažívajú doma.

    • Zrealizované témy

    • Od vzniku školy sa snažíme každý rok usporiadať aspoň 1 akadémiu. Doposiaľ sme mali týchto hostí a témy:

     • Pavel a Tatjana Kopřivovci: Rešpektovať a byť rešpektovaný - november 2017
     • Daniel Bútora: Dobrá škola - október 2016