• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2023/2024

   • Domáce kolo

     • Ella Junásová

     • 1.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Domáce kolo · 2023/2024
     • Emma Krasulová

     • 2.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Domáce kolo · 2023/2024
     • Valér Kotrík

     • 4.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Domáce kolo · 2023/2024
     • Ema Juríčková

     • 7.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Domáce kolo · 2023/2024
   • 2022/2023

   • Okresné kolo

     • Mia Mojtová

     • 3.miesto
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Jakub Bartolen

     • 3.miesto
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Mia Mojtová

     • 3.miesto
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Emma Krasulová

     • 1.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Okresné kolo · 2022/2023
     • Maria Elizabeth Šesták

     • 2.miesto
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Okresné kolo · 2022/2023
     • Nina Filipová

     • 3.miesto
     • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2022/2023
     • Ella Junásová

     • 5.-6.miesto
     • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2022/2023
   • 2021/2022

   • Celoštátne kolo

     • Filip Horňák

     • 1.miesto
     • Majstrovstvá SR mladších žiakov v zápasení Voľný štýl · Celoštátne kolo · 2021/2022
     • Kategória do 85kg
   • Okresné kolo

     • Nela Škultétyová

     • 3.miesto
     • Atletický 4 boj mladších žiakov · Okresné kolo · 2021/2022
     • Ella Junásová

     • 2.miesto
     • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
   • Domáce kolo

     • mladšie žiačky

     • 3.miesto (štafeta 4x60m ml.žiačky)
     • Memoriál Rudolfa Jašíka - 52.ročník · Domáce kolo · 2021/2022
     • V sumáre výsledkov z kategórie Mladšie žiačky naše dievčatá nazbierali najviac bodov a skončili na 1.mieste.
     • Johana Gahérová

     • 3.miesto (skok do výšky ml.žiačky)
     • Memoriál Rudolfa Jašíka - 52.ročník · Domáce kolo · 2021/2022
     • V sumáre výsledkov z kategórie Mladšie žiačky naše dievčatá nazbierali najviac bodov a skončili na 1.mieste.
     • Regína Tvrdíková

     • 1.miesto (hod kriketkou ml.žiačky)
     • Memoriál Rudolfa Jašíka - 52.ročník · Domáce kolo · 2021/2022
     • V sumáre výsledkov z kategórie Mladšie žiačky naše dievčatá nazbierali najviac bodov a skončili na 1.mieste.
     • Johana Gahérová

     • 3.miesto (600m ml.žiačky)
     • Memoriál Rudolfa Jašíka - 52.ročník · Domáce kolo · 2021/2022
     • V sumáre výsledkov z kategórie Mladšie žiačky naše dievčatá nazbierali najviac bodov a skončili na 1.mieste.
     • Nela Škultétyová

     • 3.miesto (60m ml.žiačky)
     • Memoriál Rudolfa Jašíka - 52.ročník · Domáce kolo · 2021/2022
     • V sumáre výsledkov z kategórie Mladšie žiačky naše dievčatá nazbierali najviac bodov a skončili na 1.mieste.
     • Maria Elizabeth Šesták

     • 1. miesto Kategória E1/ JUNIORS
     • English Language Competition (ELC) - Celomestská súťaž v AJ · Domáce kolo · 2021/2022
     • Viackolová súťaž, ktorej sa zúčastnili 8 žiaci našej školy. Štyria sa dostali do posledného kola - finále.