• Nepedagogický tím

  • Recepcia

    • Silvia Kluchová
    • Silvia Kluchovárecepcia doobedie
    • Oľga Priekalová
    • Oľga Priekalovárecepcia poobedie
    • Katarína Kyselicová
    • Katarína Kyselicovárecepcia poobedie
  • Pomocný personál

    • Jaroslav Klucha
    • Jaroslav Kluchaškolníkjaroslav.klucha@czsjanakrstitela.sk
    • Adela Oláhová
    • Adela Oláhováupratovačka
    • Zuzana Varečková
    • Zuzana VarečkováUpratovačka