• Kto sme

   • Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa

    je ovocím niekoľkoročného snaženia a modlitieb viacerých rodičov a pedagógov z regiónu Partizánske. Dlhodobo sme usilovne pracovali na tom, aby v Partizánskom vznikla škola, ktorá zjednotí výchovu a vzdelávanie doma a v škole. Snahou bolo založiť inovatívnu, modernú a netradičnú školu rodinného typu, kde sa deti, rodičia aj učitelia budú cítiť ako doma. Hlavnou víziou je priniesť do školstva nielen inovatívne prvky vzdelávania, viac tvorivosti a praktických schopností, ale predovšetkým spolupracovať s rodičmi.

    Túžime po tom, aby okrem kvalitne vzdelaných žiakov, ktorí sa vedia vo svete naplno uplatniť, vychádzali z našej školy zároveň dobrí a charakterní ľudia, ochotní zasadiť sa za spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť. Náš výchovný koncept preto zdôrazňuje hodnotovú výchovu, ktorá je založená na rozvoji dobrých ľudských vlastností, tradične označovaných pojmom cnosti. Zmysel výchovy a vzdelávania spočíva v tom, že každého  mladého človeka je potrebné viesť, dotvárať a privykať k tomu, čo ho o niekoľko rokov čaká, teda aby sa stal po všetkých stránkach zrelou osobou a dokázal sa postaviť na vlastné nohy. Naša škola sa preto usiluje pripraviť žiakov na to, ako úspešne zastávať svoje životné úlohy v profesionálnej a rodinnej oblasti, v občiansko-verejnom i súkromnom živote.

    • Koinonia Ján Krstiteľ

    • Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené je zriaďovateľom našej školy.

     Koinonia je celosvetovou katolíckou evanjelizačnou komunitou v službe Novej Evanjelizácie. Nová Evanjelizácia nie je propagáciou „nového evanjelia", ale je ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi, výrazmi a prostriedkami. Spôsob, akým svedčíme a ohlasujeme Ježiša Krista, nechce byť iba pastoračným projektom, ale chce byť konkretizovaný v evanjeliovom štýle života. Základnou črtou Koinonie Ján Krstiteľ je priateľstvo. Naša škola chce taktiež vytvoriť pre svojich žiakov a ich rodiny prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti.

     Koinonia Ján Krstiteľ zabezpečuje doprevádzanie v rámci kresťanskej katolíckej výchovy. Ponúka plnohodnotný systém duchovného vedenia a sprostredkováva rôzne duchovné cvičenia, pobyty a prednášky. Zároveň vtláča základnú pečať do celého procesu vzdelávania tak, aby bol v súlade učením Katolíckej cirkvi. Škola je miestom všestrannej výchovy ľudskej osoby prostredníctvom jasného výchovného plánu, ktorého základným kameňom je Kristus. Koinonia Ján Krstiteľ zabezpečuje v školskom procese kresťanskú kultúrnu identitu.

     Komunita Ján Krstiteľ – Sklené okrem iného v súčasnosti organizuje na Slovensku najväčší kresťanský projekt podporujúci rodinu a deti – Christiland. Christiland je príležitosťou prežiť nový rozmer kresťanského rodinného života v priateľskom prostredí. Je to priestor, v ktorom sa novými prostriedkami a metódami spája zábava, rodina a formácia do jedného celku (viac na http://christiland.kjk.sk/).

     Zodpovedný za Koinoniu je ThLic.Vladimir Beregi, PhD., , zároveň je výpomocný duchovný vo farnosti Horná Štubňa (diecéza Banská Bystrica).