• Výchovný poradca

      • Výchovný poradca

      • Výchovný poradca v školskom roku 2023/2024 je Katarína Belišková. Od januára 2024 je novým výchovným poradcom Mária Patáková.

        Konzultačné hodiny sú po vzájomnej dohode - potrebné prihlásiť sa cez Edupage.