• Preventívne programy

     • Kiko a ruka
     • Kiko a ruka

     • 10.03.2023 20:05
     • sexuálnom násilí na deťoch sa ešte stále viac mlčí ako hovorí – na škodu obetí, ktoré tak naďalej ostávajú neviditeľné, bez ochrany a pomoci.
      Za jeden z najlepších preventívnych programov sa považuje program Kiko a ruka, vyvinutý a odporúčaný Radou Európy v rámci kampane Jedno z piatich.

       

     • viac