• Vďaka projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II môžeme mať v podpornom tíme asistentov učiteľov. Pomáhajú odľahčovať prácu učiteľov konkrétnou pomocou a prácou s integrovanými deťmi na hodinách.
     • Novinky

        • Mestská knižnica Partizánske, ďakujeme!

         Za čo? Za možnosti rozvoja našej čitateľskej gramotnosti a za mnohé aktivity, do ktorých sa môžu zapájať naše deti. Jednou z nich bola aj súťaž Kráľ detských čitateľov. Žiaci mohli posielať svoje diela a dielka na tému Moje vysnívané prázdniny. Z našej školy sa spolu s Grétkou Kováčovou zapojila aj Sofia Okkelová a porotcov oslovila natoľko, že jej 2.miesto udelili. Gratulujeme Sofii a želáme jej ešte veľa zaujímavých diel, ktoré potešia čitateľov.

        • Deň detí

         Deň detí je pre nás v škole vždy výnimočnou príležitosťou. Záleží nám na tom, aby naši žiaci pocítili, že sú pre nás dôležití nielen ako študenti, ale aj ako osobnosti, s ktorými radi trávime čas aj mimo školských lavíc. Žiaci na prvom stupni si užili deň so svojou triednou pani učiteľkou. Bol pre nich o utužovaní vzťahov a spoločne strávených chvíľach bez učebníc a školských povinností. Deti sa s nadšením vyšantili aj na nafukovacích atrakciách v telocvični, nechýbala ani obľúbená cukrová vata, ktorá všetkým spríjemnila deň a dodala sladkú bodku za vydareným programom.

        • Ako prežiť na divokom webe?

         Naši ôsmaci si tento rok prešli Príručkou prežitia na divokom webe (zmudri.sk) a naučili sa odolávať rôznym nástrahám internetu. Ak aj vy chcete vedieť, ako bezpečne surfovať po internete, ôsmaci pre vás natočili toto inšpiratívne video:

        • Ďakujeme za reprezentáciu

         V piatok 14.6. 2024 sa v Tatranskej Lomnici konalo celoštátne kolo biologickej olympiády, do ktorého z 1. miesta v krajskom kole postúpil Jakub Bartolen zo 6.A. Po náročných testoch a praktických úlohách sa Jakub umiestnil na krásnom 5. mieste. Gratulujeme mu k jeho úspechu a ďakujem za reprezentovanie našej školy.

        • Šitie pre 3 generácie

         Počas tohto školskeho roka sme utorkové poobedia tvorili v spoločností týchto odvažných a šikovných ľudkov. A neboli sme v tom sami! Velkou pomocou nám boli maminky, babky a kamarátky. Naučili sme sa základy šitia, navliekanie nití, obsluhovať šijací stroj a v neposlednom rade aj "páranie". :)

         Pod našimi rukami ožívali nakreslené predstavy , či návrhy a nadovšetko bol pohodový, spoločný čas.

        • V nemocnici radostnejšie aj vďaka našim

         Veľmi sa tešíme, za ďalšiu možnosť spolupracovať s dobrovoľníckym centrom Krajší deň o.z., ktoré pôsobí v Nemocnici Penta Hospitals Partizánske. Žiaci prvého stupňa poobedný Rest time využili na výrobu hračiek pre detské oddelenie. Sami si navrhli a dohodli sa, čo budú vyrábať a s pomocou ich vychovávateliek sa plán zrealizoval. V piatok 7.6. rozdali dobrovoľníčky nemocnice balíčky s malým potešením hospitalizovaným deťom. Odmenou pre nich aj pre nás bola radosť v očiach obdarovaných detí.

        • ĎAKUJEME za Vaše hlasy!

         Ďakujeme za podporu v hlasovaní za náš projekt. Aj vďaka Vašej pomoci dostaneme od Trenčianskeho samosprávneho kraja 2200€ na rozvoj a podporu našej školskej kapely a zboru.

         Projekt školskej kapely a školského zboru je vynikajúcou príležitosťou pre žiakov, aby sa spoločne rozvíjali v hudobnej oblasti, získavali nové zručnosti a zážitky a posilňovali tímovú prácu a spoluprácu. Vďaka tomuto projektu chceme prepájať žiakov z rôznych tried a ročníkov so spoločným záujmom k hudbe a taktiež chceme prezentovať zbor aj kapelu na školských aj mimoškolských akciách.

        • Chochuliáda - športová slávnosť prvostupniarov

         Športový areál ZŠ s MŠ Veľká Okružná sa už tradične začiatkom júna stal dejiskom športového podujatia o pohár Jána Chochulu, známeho aj ako Chochuliáda. Vyše 420 detí z prvého stupňa si spoločne zmeralo sily v rôznych atletických disciplínach. Naše deti sa snažili vydať zo seba to najlepšie a mnohé z nich si okrem dobrého pocitu odnášali aj zaslúženú odmenu. Do zápolenia sa celkovo zapojilo 12 škôl, medzi ktorými sa naša škola, po spočítaní všetkých úspechov detí, umiestnila na celkovom 5.mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili nielen do súťaženia, ale aj do povzbudzovania a gratulujeme umiestneným.

        • Prváci sa zahrali na architektov

         Nedávno mali naši prváci na hodine angličtiny úžasný zážitok! Zahrali sa na architektov, kde navrhli svoje vlastné domy a potom o nich rozprávali po anglicky. Deti mali možnosť použiť novú slovnú zásobu a kreativitu pri prezentovaní svojich projektov.

         Chceli by sme sa srdečne poďakovať rodičom za ich spoluprácu a podporu. Vaša pomoc je pre nás a deti veľmi dôležitá!

        • Predškoláci športujú s úsmevom

         V stredu 05.06.2024 sa naši predškoláci zúčastnili detskej športovej olympiády. Hoci sme nepodali najlepšie výkony, deti sa veľmi snažili, navzájom podporovali a tešili sa z každého úspechu. Veď predsa, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

         Gratulujeme Richardovi Matloňovi za krásne a vydreté 2.miesto v behu na 40 metrov.

        • Venček 9.A/King Stars

         V piatok 17. mája by ste mnohí našich absolventov/deviatakov veru nespoznali. Svoje kapucňové mikiny a široké rifle vymenili za elegantné oblečenie, aby spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi slávnostne ukončili svoje pôsobenie na základnej škole. Spoločne oslávili svoju snahu a zodpovednú prípravu na monitor a prijímacie skúšky, ako aj celé svoje úsilie počas štúdia. Slávnostný večer sa začal ladne nacvičeným valčíkom, príhovorom žiakov, triednej učiteľky Jajky, pani riaditeľky Danky a rodičov. Malo sa veru na čo spomínať, keďže tohtoroční deviataci sú prví študenti našej školy. Hlavne ich rodičia prejavili veľkú odvahu a dôveru, keď sa rozhodli zapísať svoje deti do novovznikajúcej školy. Aj vďaka tomu sa začal písať dobrodružný príbeh našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa.

        • Astronomické dni piatakov

         Dňa 15.05.2024 mali naši piataci možnosť pozrieť sa na rôzne vesmírne javy zblízka aj bez toho, aby absolvovali let vesmírnou loďou. Stalo sa tak vďaka prezentácii, ktorú nám v rámci Astronomických dní predviedli pracovníci Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach. V priestoroch ZŠ Radovana Kaufmana sme mali možnosť vidieť obrovské modely planéty Zem a Mesiaca, dozvedeli sme sa o nich mnohé fakty, neuveriteľné čísla a nezaskočili nás ani otázky. Projekcie telies a javov vo vesmíre v prenosnom planetáriu vyvolali výkriky nadšenia, prekvapenia, občas sme sa zľakli, že sa nevyhneme zrážke s letiacim meteoritom. Jednoducho, úchvatné zábery nekonečného priestoru nás vtiahli natoľko, že sme mali pocit, akoby sme skutočne opustili zemskú atmosféru.

        • Deviatacke potulky za kultúrou

         Dňa 24. 5. sme sa s deviatakmi vybrali na exkurziu do Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, stihli sme aj návštevu mestského úradu, kde prebieha výstava spojená s Baťom a ukončili sme to v Baťa pointe. Využili sme prímestskú dopravu, keďže počasie neprialo na prechádzku alebo na jazdu bicyklom. Dozvedeli sme sa, že majiteľom brodzianskeho kaštieľa bol v 19. storočí rakúsky diplomat Gustav Friesenhof s manželkou Alexandrou N. Gončarovovou, sestrou Puškinovej manželky Natálie. Časť expozície múzea dokumentuje vplyv A. S. Puškina na slovenskú literatúru a mapuje najvýznamnejšie etapy jeho života.

        • Exkurzia do Martina

         V pondelok 20. 5. 2024 sa obe ôsmacke triedy našej školy zúčastnili exkurzie do Martina. Cieľom našej návštevy bola Matica slovenská. V druhej historickej budove sme si vypočuli obsiahlu prednášku o jej vzniku, poslaní a súčasných úlohách. Pripravil si ju pre nás riaditeľ Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Prešli sme sa námestím a obdivovali sme historické budovy – prvé gymnázium, budovu Tatra banky, divadlo. Na Národnom cintoríne sme sa zastavili pri miestach odpočinku dôležitých dejateľov – matičiarov, maliarov, spisovateľov. Ďakujeme Mestu Partizánske za možnosť spoznať mesto, ktoré bolo centrom nášho národného hnutia.

        • Gratulujeme k úspechu v matematike

         Úspešne sa zapísali naše dievčaá na okresnom kole Pytagoriády. Gratulujeme im a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

         Umiestnenia:
         2. - 3. miesto - Mia Mojtová 6.A
         2. miesto - Lucia Kurtulíková 8.A

        • Medzníky druhej svetovej vojny

         V utorok 14. mája 2024 sa v priestoroch ZŠ Rastislavova v Prievidzi uskutočnilo oblastné kolo dejepisnej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si odkaz Slovenského národného povstania a výročie ukončenia druhej svetovej vojny.

         Našu školu reprezentovala trojica našich najstarších žiakov – deviatakov. Valér Kotrík, Matúš Šiška a Šimon Galiovský preukázali vedomosti v témach druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie a odboj v regióne. Po vypracovaní testových úloh naše družstvo nakoniec skončilo na 7.mieste. Ďakujeme im za ochotu prehĺbiť si svoje vedomosti a reprezentovanie našej školy.

        • Jarný deň lesnej pedagogiky

         Slnečné jarné počasie nám bolo dopriate na dni lesnej pedagogiky v kaštieli Antonstál. V piatok 10.05.2024 sa žiaci 4.A a 4.B stretli už po druhýkrát v prekrásnom prostredí neďaleko Nemšovej. Lesníci mali pre deti prichystané rôzne stanovištia, kde si overovali svoje vlastné zručnosti a vedomosti o prírode, no niekde museli pracovať ako jeden tím. Veľkú radosť mali deti z opätovného strieľania z luku, či chodenie po teréne so zavretými očami. Zisťovali, ako sa cítia zvieratá, keď sa lesom presúvajú v noci. Naučili sa, ktoré huby môžeme v lese zbierať, ktoré sú nejedlé, a ktoré sú pre nás jedovaté, dokonca až smrteľne. Deti zamestnali aj čuchové receptory, keď v spoznávačke určovali rôzne vône i pachy. Po viacerých aktivitách začali pociťovať únavu a tak nám padol vhod chutný obed, ktorý deťom dodal silu ešte na ďalšiu aktivitu a to kŕmenie diviakov.

     • Ostaňte s nami v spojení

     • Zvonenia

      Sobota 13. 7. 2024
     • Jedálny lístok

      • Pondelok08. 07.
      • Obed
       zatiaľ žiadne údaje
      • Utorok09. 07.
      • Obed
       zatiaľ žiadne údaje
      • Streda10. 07.
      • Obed
       zatiaľ žiadne údaje
      • Štvrtok11. 07.
      • Obed
       zatiaľ žiadne údaje
      • Piatok12. 07.
      • Obed
       zatiaľ žiadne údaje
      • addInfo01. 01.
      • Zatvorené