• Prečo si zvoliť nás?

    • Rodina
    • Úzka spolupráca rodiny a školy je vyjadrená naším mottom: Škola, kde sme doma! Prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti
    • Hodnoty
    • Výchova osobnosti k cnostiam na základe kresťanských biblických hodnôt
    • Inovatívnosť
    • Využívame inovatívne metódy vo vzdelávaní, dôraz na tvorivosť a rozvoj kritického myslenia, podpora smelej komunikácie v anglickom jazyku so zapojením "native speakers" vo vyučovaní
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Misia školy

   Aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov chceme vychovávať a vzdelávať samostatných, charakterných a zodpovedných ľudí, ktorí dokážu tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať a plne sa uplatniť v spoločnosti a medzinárodnom prostredí.
  • Zostaňme v spojení

   Sledujte nás