Citát z Božieho slova

" Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. "
- Evanjelium podľa Mareka 16, 9-15