• Novinky

     • Režim školy po návrate z dištančného vzdelávania
      • Režim školy po návrate z dištančného vzdelávania

       • Do školy môžu prísť všetci zdraví žiaci 1.- 4. ročníka bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom, ak nemajú nariadenú karanténu.
       • Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lek
     • Oznam k vyhláške RÚVZ Prievidza
      • Oznam k vyhláške RÚVZ Prievidza

       Napriek veľmi dobrému zdravotnému stavu učiteľského zboru platí aj pre našu školu vyhláška RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach zo dňa 2.11.2020. Podľa nej sa mimoriadne prerušuje prezenčná forma výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a na 1.stupni ZŠ v okresoch Prievidza a Partizánske v období od 03.11.2020 do 05.11.2020 vrátane.

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

       Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

       Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katar
     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

       Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Sobota 28. 11. 2020