• Novinky

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

       Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

       Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katar
     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

       Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
     • Európsky týždeň športu v našej škole
      • Európsky týždeň športu v našej škole

       Ešte do konca týždňa sa ráno pri recepcii môžu deti zapojiť do športovej výzvy v rámci Európskeho týždňa športu: Hoď kockou, zacvič si, sprav niečo pre svoje telo a zdravie. Najaktívnejší športovci budú mať najväčšiu šancu vyhrať športové potreby.

       Zapojiť sa do výzvy môžu samozrejme aj rodičia, zvyšujú tak šancu na výhru svojho dieťaťa. Ale najväčšia výhra pre každého, čo sa zapojí, je zdravé telo!

     • Zber papiera (aktualizované, zmena)
      • Zber papiera (aktualizované, zmena)

       Milí rodičia,

       aj tento rok môžte našej škole pomôcť zberom papiera,ktorý sa uskutoční počas týždňa 28.9 - 02.10 05.10. - 09.10. každý deň od 13.30 do 16.30 pri veľkej bráne (vstup na školský dvor). Zbierame papier previazaný špagátom, nie prelepený lepiacou páskou. Nezbierame knihy ani kartónty.

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Pondelok 26. 10. 2020