• Vďaka projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II môžeme mať v podpornom tíme asistentov učiteľov. Pomáhajú odľahčovať prácu učiteľov konkrétnou pomocou a prácou s integrovanými deťmi na hodinách.
     • Novinky

        • 1.stupeň na Chochuliáde

         V piatok 2.6.2023 sme sa ráno obliekli do zelených školských tričiek a vybrali sa na rýdzo Partizánsku atletickú akciu detí prvého stupňa - Chochuliádu. Pol dňa naše deti zápolili s rovesníkmi ostatných škôl. Spolu sa stretlo viac ako 400 detí a domov sme unavení, ale spokojní priniesli tieto úspechy:

        • Atletický piatok pre 2.stupeň

         Na 53.ročníku Memoriálu Rudolfa Jašíka sa v piatok 26.5.2023 v rôznych atletických disciplínach predstavili viacerí žiaci našej školy. Vďaka svojim talentom, no aj prekonanému strachu z neznámeho sme si so sebou domov odniesli aj zopár pekných umiestnení.

         Vydržať v májovom sparnom dni nebolo vôbec jednoduché a súťažiaci si museli počkať aj dve hodiny na svoju disciplínu. Navyše niektoré kategórie - ako skok do výšky - sú veľkou neznámou z dôvodu potreby špeciálnyh pomôcok pre žiakov, no napriek tomu sa podarilo vybojovať 2. miesto Michalovi Tvrdíkovi v kategórii starší žiaci a rovnako 2.miesto Johanke Gáherovej v kategórii mladšie žiačky..

        • Úspechy detí v Klokanovi

         V polovici mesiaca máj nám do školy prišli dlhoočakávané ceny pre deti, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. V tomto jubilnejnom 25. ročníku si na Slovensku hlávky potrápilo viac ako 70.000 detí. V každej kategórii sa na našej škole našli deti, ktoré sa umiestnili medzi 20% najúspešnejšími riešiteľmi, dokonca v kategórii Klokanko 3 sme mali Terezku a Agátku z Green Class a Terezku z Yellow class a tiež Melissu v KLOKANKO 2 so 100% úspešnosťou.

        • Ukončenie mentoringu 22/23

         Školský rok 2022/2023 pomaly končí, prichádza čas uzatvárania, reflexie a obzerania sa späť, čo všetko sme sa naučili. Sme hrdí na všetkých žiakov, ktorí využili už v poradí druhý mentoringový program v našej škole. Tento rok boli v ponuke títo mentori:

         • Jaroslav Klucha – „maľovanie obrazov olejom
        • Knižnica sa rozrastá - vďaka Vám!

         Knižní škriatkovia strážia nové poklady, ktoré sme mohli do školskej knižnice zakúpiť z príspevkov z akcie Adopcia kníh. Konečná suma 130€ nám dovolila doplniť 12 nových kníh pre všetky vekové kategórie. Už sú na svojich miestach a čakajú na prvých čitateľov.

         Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok a tešíme sa na príbehy ukryté v knihách, ktoré spoločne s deťmi odhalíme!

        • Dobrovoľne v rozprávke

         V sobotu 27.5. sa dobrovoľne do rozprávky vypravili niektorí naši siedmaci a ôsmaci, aby tak spríjemnili detskú akciu pod názvom Cesta rozprávkovým lesom. Zo 7.B sa odhodlali Filip, Adelka, Anetka, Emka, Terezka a z 8.A Tamarka. Privstali si a od 6:40 si pripravovali svoje stanovisko v lese.

         Zamaskovaní do kostýmov v téme Perníková chalúpka vítali od 9:00 návštevníkov. Každé dieťa dostalo u nich pečiatku, cukrík, namaľované srdiečko na líčko a malé deti aj perníky. Počas dňa prichádzalo množstvo ľudí a miestami spôsobovali perníkovské zápchy. Návštevníkom zahrali divadlo, na pamiatku sa s nimi odfotili a pokračovali do ďalšej rozprávky.

        • Lesná pedagogika - poďakovanie mestu

         Štvrtáci z nášho mesta sa 12.5. zúčastnili druhej časti zážitkovej Lesnej pedagogiky v nádhernom prostredí neďaleko Nemšovej, Antonstáli. Zamestnanci Lesov SR si pre náš turnus zložený z 3 plných autobusov pripravili sedem interaktívnych stanovísk.

         Okrem streľby z luku na terč, mali deti možnosť rozoznávať zvuky zvierat, spoznať rôznorodosť semien ihličnatých, ale aj listnatých stromov, pripomenúť si typy stôp z lesa, naslepo prejsť po vyznačenej trase len pomocou hmatu a sluchu alebo umiestniť do správneho prírodného spoločenstva zvieratá. Pre deti z white a blue class to bola malina, keďže učivo prírodovedy ovládali presvedčivo, no nehanbili sa pýtať sa a doplnili si znalosti o lese priamo od ľudí najpovolanejších.

        • Krémeš s primátorom

         Príjemné posedenie s primátorským krémešom sme mali v utorok 16.05.2023. Vôbec prvé stretnutie tohto druhu na našej škole sprevádzala priateľská a uvoľnená atmosféra. Pán primátor Jozef Božik nám predstavil plánované zmeny a výzvy v riadení mesta, informoval nás o blížiacich sa nutných opravách ciest pri škole. Trpezlivo odpovedal na viaceré otázky a snažil sa pochopiť pripomienky k parkovacej politike a úskaliami, ktoré dennodenne zažívame s rezervovanými a zaplatenými miestami.

        • Vylepšime keramickú dielňu vďaka TSK

         Od dnešného dňa je spustené hlasovanie v participatívnych projektoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podaný máme 1 projekt s názvom Čas pre 3 generácie - workshop keramickej dielne.

         KEDY? Hlasovať sa dá od dnes do polnoci 30.5.2023

         AKO NA TO?

         • Klikni na tento link
         • Vyplň svoje číslo v tvare +
       • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!
        • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!

         Ďakujeme za hlasy, ktoré ste zaslali a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 3. a 4. mieste medzi podporenými projektmi v participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Ďakujeme za zapojenie kamarátov a priateľov v hlasovaní.

         Ďakujeme, že vďaka týmto finančným prostriedkom budeme môcť doplniť oddychovú zónu a čitateľské kútiky v priestoroch školy. Isto pripojíme aj zopár fotiek z hotových diel. Aj takýmto spôsobom tvoríme prostredie, kde sa každý môže cítiť ako doma.

       • Oznam o riaditeľskom voľne
        • Oznam o riaditeľskom voľne

         Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

        • Vaše hlasy pre naše projekty

         Aj tento rok rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske odobrila do verejného SMS hlasovania 18 návrhov komunitných projektov, pričom dotácia na jeden projekt bude vo výške maximálne 2000 €. Naša škola sa zapája s projektom č. 16 Priestor pre stretávanie sa a OZ Batania cez s projektom č. 17 Z triedy na školský dvor.

        • Spoločne si čítame knihy z našej čitárne

         Počas marca, mesiaca knihy, sme sa snažili priblížiť našim deťom niektoré staršie knihy z našej školskej čitárne. Piataci, šiestaci a siedmaci z nich čítali mladším spolužiakom rôzne príbehy. Po dočítaní sa o príbehoch rozprávali a v skupinách vypĺňali pripravené pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením i na tvorivé úlohy. Spätná väzba nás presvedčila o tom, že sa deťom stále páčia aj staršie, možno už zabudnuté rozprávky na zažltnutých stránkach.

        • Z tmy do svetla - Akadémia pre rodičov

         Pred Veľkou Nocou mali naši rodičia možnosť vypočuť si v rámci Akadémie pre rodičov svedectvá chlapcov Kristiána a Juraja zo slovenskej komunity Cenacolo. Rozprávali najmä ako a prečo sa dostali k závislostiam a ako sa z nej dostali von. A že tá cesta nebola vôbec jednoduchá, bolo jasné. Na konci ochotne zodpovedali otázky rodičov.

        • Čarovná Noc s Andersenom

         Piatok 31.marca prežívali s veľkými očakávaniam naši štvrtáci z White class, ktorí boli pozvaní na nezvyčajnú prespávačku do knižnice Noc s Andersenom. Tá sa konala pri príležitosti narodenín H.Ch. Andersena a Medzinárodného dňa detskej knihy. Okrem hier, zábavy, boli štvrtáci pozvaní do hvezdárne. Aj keď počasie neprialo pozorovaniu, hlava sa deťom zatočila pri točení kupoly vo veži. Vyhladované a prechádzkou znavené deti doslova zhltli večeru. Po nej predviedli divadelné predstavenie Škaredé káčatko a Rastík si pripravil prednes Princezná na hrášku. Výtvarníci zanechali na pamiatku knižnici svoje dielo a celá trieda venovala knižnici knihu Smradi (9.časť), ktorá chýbala knižnici do série. Zahrali sa živé pexeso, odhalili písmenkové odpovede a ukryté knihy v knižnici. Plný dojmov sa zakutrali do svojich spacákov a uprostred tisícok kníh sa ponorili do ríše snov. Teda, chvíľu im to trval

        • Knižné prírastky do školskej čitárne

         Počas marcovej akcie Adopcia kníh do školskej knižnice sa do našej školskej knižnice premiestnilo doteraz 13 nových inšpiratívnych kníh. Veľmi nás potešili venovania v knihách, srdečné reakcie ľudí na možnosť posunúť resp. zakúpiť knihu pre deti, ale aj príspevky v krabičke na recepcii (ešte stále sme ju neotvorili, ale za jej obsah dokúpime knihy zo zoznamu :) Nielen nové knihy si je možné zapožičať v školskej čitárni.

        • Beh oslobodenia v Partizánskom

         Pred 78 rokmi sa naše mesto oslobodilo spod fašistickej okupácie. Pripomenuli sme si to dnes, 30. marca 2023, programom, ktorého súčasťou bol aj Beh oslobodenia. Zúčastnili sa ho žiaci škôl z Partizánskeho. Medzi nimi sa nestratili a cenné kovy doniesli aj naši športovci a spoločne sa v hodnotení družstiev škôl umiestnili na druhom mieste.

        • Akadémia pre rodičov CENACOLO

         Začalo to ako rozhodnutie jednoduchej ženy bez vzdelania, že chce pomáhať mladým ľuďom. Matka Elvíra, ako ju každý v komunite Cenacolo (z tal. večeradlo), volá založila miesto prijatia pre mladých ľudí zlomených závislosťami a búriacim sa proti životu... Dnes celosvetovo známa komunita s oficiálnym jazykom taliančina pôsobí na mnohých kontinentoch a v mnohých štátoch. Komunita nezhomažďuje ani sa nepripravuje na to, čo príde, ale žije z prozreteľnosti, čiže bezvýhradne dôverujú Bohu v každej otázke svojej existenie. Každodennou prácou a modlitbou opravujú vo svojich životoch to, čo sa už zdalo nenapraviteľné. So svojou osobnou skúsenosťou a cestou z tmy do svetla sa s nami prídu podeliť jej členovia zo Slovenska.

       • Deň Downovho syndrómu
        • Deň Downovho syndrómu

         V utorok 21.3. sme si pripomenuli svetový Deň Downovho syndrómu (DS). Aj tento rok sme sa zapojili do ponožkovej výzvy, ktorá nám pomáha zvýšiť povedomie o ľuďoch s DS. Do rozdielnych ponožiek sme sa obuli na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. A prečo práve ponožky? Ľudský chromozóm má totiž tvar podobný páru ponožiek.

     • Ostaňte s nami v spojení

     • Zvonenia

      Nedeľa 16. 6. 2024
     • Jedálny lístok

      • Pondelok10. 06.
      • Polievka zemiaková so syrom (5.131) (180/200/220/250)
       Hovädzí guláš milánsky (6.010) (SK) (89/100/116/170)
       Cestoviny (17.001) (120/140/165/185)
       Prírodná ovocná šťava 100% (1.028) (150/200/200/250)

      • Utorok11. 06.
      • Polievka Markina (5.045) (180/200/220/250)
       Študentský rezeň (7.024) (SK) (75/85/100/138)
       Zemiaková kaša (17.018) (130/195/240/295)
       Zeleninová obloha - čínska kapusta, mexická zelenina (24.084) (36/45/45/74)
       Prírodná ovocná šťava 100% (1.028) (150/200/200/250)
      • Streda12. 06.
      • Polievka fazuľová kyslá s mäsom a zemiakmi (5.014) (SK) (180/200/220/250)
       A: Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
       Nákyp ryžový s tvarohom a jablkami (15.027) (200/250/290/360)
       Mlieko polotučné (1.015) (150/200/200/250)
       Slivky (22.015) (100/150/150/200)
      • Štvrtok13. 06.
      • Polievka sedliacka (5.081) (SK) (180/200/220/250)
       Kuracie na paprike k prívarkom (9.046) (SK) (66/82/103/137)
       Zemiaky na kyslo (18.014) (190/220/260/280)
       Chlieb k prívarku (3.003) (40/60/80/100)
       Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (1.024) (150/200/200/250)
      • Piatok14. 06.
      • Polievka brokolicovo-karfiolová (5.159) (180/200/220/250)
       Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou * (14.031) (80/115/140/165)
       Zemiaky varené II. (17.035) (120/150/200/250)
       Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (1.024) (150/200/200/250)