• Novinky

     • Pokračujeme dištančne
      • Pokračujeme dištančne

       Milí rodičia,

       vzhľadom k situácii na Slovensku bude dištančné vyučovanie prebiehať aj naďalej až do odvolania. Pre rodičov kritickej infraštruktúry zabezpečujeme ŠkD ako doteraz.

       Pri dištančnom vzdelávaní Vám, milí rodičia, môžu pomôcť rady, ktoré sme zhrnuli do 4 bodov. Nájdete ich tu. Manuál pre žiaka nájdete tu.

     • Vyučovanie od 11.1.2021
      • Vyučovanie od 11.1.2021

       Milí rodičia a žiaci.

       Podľa rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 sa od 11.1.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Do odvolania tohto rozhodnutia sa nepočíta s testovaním ani s prezenčným vzdelávaním.

       Od pondelka 11.1.2021 sa budeme učiť podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený dnes (8.1.2021) na Edu page. Zatiaľ pripravujeme testovanie podla manuálu Návrat do škôl 2021 v spolupráci s mestom. V prípade nových informácii Vás budeme bezodkladne informovať o zmenách.

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

       Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

       Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katar
     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

       Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
     • Európsky týždeň športu v našej škole
      • Európsky týždeň športu v našej škole

       Ešte do konca týždňa sa ráno pri recepcii môžu deti zapojiť do športovej výzvy v rámci Európskeho týždňa športu: Hoď kockou, zacvič si, sprav niečo pre svoje telo a zdravie. Najaktívnejší športovci budú mať najväčšiu šancu vyhrať športové potreby.

       Zapojiť sa do výzvy môžu samozrejme aj rodičia, zvyšujú tak šancu na výhru svojho dieťaťa. Ale najväčšia výhra pre každého, čo sa zapojí, je zdravé telo!

     • Zber papiera (aktualizované, zmena)
      • Zber papiera (aktualizované, zmena)

       Milí rodičia,

       aj tento rok môžte našej škole pomôcť zberom papiera,ktorý sa uskutoční počas týždňa 28.9 - 02.10 05.10. - 09.10. každý deň od 13.30 do 16.30 pri veľkej bráne (vstup na školský dvor). Zbierame papier previazaný špagátom, nie prelepený lepiacou páskou. Nezbierame knihy ani kartónty.

     • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021
      • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021

       Aj tento rok sa bude Hudobná náuka ZUŠ vyučovať v priestoroch našej školy od 16.9.2020 (streda). Žiaci, ktorí sa chcú prihlásiť do hudobného odboru ZUŠ, nech sa kontaktujú v budove ZUŠ pri kostole v triede p. uč. Zuzany Žemberovej (na prízemí vedľa tanečného odboru) alebo na čísle 0905 945 806.

       Rozvrh hudobnej náuky:

     • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020
      • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 30.06.2020 (utorok).

     • Hodnotenie žiakov
      • Hodnotenie žiakov

       Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla o neklasifikácii predmetov,
     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021
      • Zápis do 1. ročníka 2020/2021

       Zápis do 1. ročníka sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční, vzhľadom k mimoriadnej situácii s rozšírením COVID-19 a dočasným zatvorením škôl, elektronickou formou vyplnením ---->> elektronickej prihlášky <<----- do 17.04.2020. O zaevidovaní prihlášky budete informovaní mailom.

       V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky alebo v prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte riaditeľku školy na čísle 0907 729 644.

     • Prerušenie vyučovania do 27.3.2020
      • Prerušenie vyučovania do 27.3.2020

       Milí rodičia, krízový štáb vlády prijal včera, 12.03.2020, v súvislosti s koronavírusom tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka sa na ďalších 14 dní zatvárajú všetky školy t.j do 27.03.2020. Naša škola bude postupovať v zmysle nariadenia vlády. Počas týchto dní prebieha dezinfekcia a čistenie školských priestorov, zariadenia a hračiek školy s novozakúpeným prístrojom Hyla.

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Streda 8. 2. 2023
   • Jedálny lístok

    • Streda08. 02.
    • Polievka babičky Karolínky (200/220/250)
     Opekaný chlieb, pečivo (9/9/12)
     Špecle s lieskovo-orieškovou posýpkou (220/280/340)
     Voda s pomarančovou šťavou (200/200/250)
     Mlieko s medom plnotučné (200/200/250)
     Ovocie (1 ks)
    • Štvrtok09. 02.
    • Polievka pórová so zemiakmi a syrom (200/220/250)
     Kovbojská fazuľa (SK) (160/180/220)
     Cestoviny (140/165/185)
     Čaj ovocný (200/200/250)