• Novinky

      • Čo je identita?

      • 20. 2. 2024
      • Podľa psychológa  Erika Eriksona je identita JEDNOTA OSOBNOSTI.

       Ide o VERNOSŤ SEBE, VERNOSŤ POSLANIU, VERNOSŤ HODNOTÁM. 

       Aj vy si kladiete otázky: Čo tvorí identitu osobnosti? Nakoľko si človek môže svoju identitu stanovovať sám a nakoľko ju tvorí jeho okolie?

       Februárová konferencia Kríza identity v Brne ponúkala vhľad do témy identity, aby sme sa aj my v škole mohli v tejto oblasti lepšie orientovať. Aby sme poznali základné súvislosti a vedeli tak správne nazerať na výzvy a situácie súčasnej doby. 

      • Naši recitátori pred odbornou porotou

      • 19. 2. 2024
      • Aj v tomto školskom roku sa v našej škole konalo školské kolo celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské schopnosti pred odbornou porotou predviedlo 11 žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastnením za ich snahu, odhodlanie, schopnosť odbúrať trému a postaviť sa pred obecenstvo. Vieme, že to nie je jednoduché. Odborná porota to nemala jednoduché, no napokon sa im podarilo vybrať víťazov, ktorí našu školu budú ďalej reprezentovať v okresnom kole. Držíme im palce.

       Prednes prózy
       1. miesto Viktória Tóthová, 4.A
       2.miesto Gréta Kováčová, 3.A
       3. miesto Emma Jašíková,  4.B
       3. miesto Adela Števíková, 2.A

       Prednes poézie
       1. miesto Karolína Košťálová, 3.B
       2. miesto Marko Majčík, 2.A

      • Dve športové udalosti

      • 16. 2. 2024
      • Dňa 19.1.2024 sa naša škola zúčastnila turnaja vo vybíjanej dievčat, kde sa prebojovala medzi najlepšie štyri družstvá z celého okresu - ZŠ Malinovského, ZŠ Veľká Okružná, CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa a ZŠ Bošany. Z troch zápasov sa dievčatám podarilo vyhrať jeden a zaslúžene skončili na treťom mieste. Všetkým dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 
       Naše družstvo: Kačenka Šesták, Regina Tvrdíková, Izabela Pufflerová, Paulína Dvorská, Kamila Pufflerová, Júlia Kotríková, Hanka Kuricová, Tamara Frimmelová, Tamara Paldaufová, Simona Morávková a Nela Škultétyová.

       Druhá udalosť sa konala v dňoch 7. a 8. februára našej škole a to po prvý krát! Turnaj vo volejbale základných škôl okresu Partizánske sme hostili takto premiérovo. V stredu 7.2 bolo na programe kolo chlapcov a štvrtok kolo dievčat. Naša škola využila výhodu domáceho prostredia a žiaci z ostatných tried, vyvtvorili krásnu športovú atmosféru a podporu svojim spolužiakom, ktorí statočne reprezentovali našu školu. Naozaj sa bolo načo pozerať a obe naše družstvá skončli na peknom druhom mieste. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
       Naše družstvo chlapci: Peter Petrík, Matúš Šiška, Matej Grenčík, Damián Hanus,  Tomáš Berešík, Matúš Falát, Filip Foltán a Filip Klucha
       Naše družstvo dievčatá: Katarína Šesták, Regina Tvrdíková, Paulína Dvorská, Kamila Pufflerová, Júlia Kotríková, Nela Škultétyová, Simona Morávková, Natália Michníková a Hanna Baziuk.

      • Valentínska pošta v našej škole

      • 15. 2. 2024
      • Viete, že počas sviatku sv. Valentína si ľudia medzi sebou vymenia druhé najväčšie množstvo prianí? Prvenstvo si stále držia iba Vianoce. 

       Aj v našej škole sme si počas tohto dňa spomínali na ľudí, ktorí sú pre nás dôležití, ktorých máme radi, sú pre nás darom za svoju jedinečnosť. Písali a posielali sme prostredníctvom valentínskej školskej pošty priania, vymieňali úsmevy, objatia, vyjadrovali vďaku či povzbudenia.

       Ďakujeme druhostupniarom za roztriedenie množstva krásnych prianí a ďakujeme dievčatám za vytvorenie valentínskych srdiečkových lístkov na technike. Radosť v očiach detí pri rozdávaní zásielok bola na nezaplatenie.