• Pedagogický tím

   • Naši učitelia a vychovávatelia ZŠ

   • V školskom roku 2020/2021 máme na prvom stupni 6 tried a na druhom stupni 3 triedy. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

   • Mgr. Daniela Gubková
    Riaditeľka školy a učiteľka na 1. stupni
    Mgr. Daniela Gubková
   • Mgr. Tatiana Gulíková
    Zástupkyňa riaditeľa, triedna učiteľka 5.B, učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Gulíková
   • Mgr. Jana Karlíková
    Triedna učiteľka v Green Class (1.A)
    Mgr. Jana Karlíková
   • Lucia Berešíková
    Vychovávateľka v Green Class (1.A.)
    Lucia Berešíková
   • Mgr. Adriana Krajčovičová
    Triedna učiteľka Yellow class (1.B)
    Mgr. Adriana Krajčovičová
   • Mgr. Katarína Belišková
    Triedna učiteľka White Class (2.A), učiteľka techniky
    Mgr. Katarína Belišková
   • Ing. Ivana Káčerová
    Vychovávateľka vo White Class (2.A)
    Ing. Ivana Káčerová
   • Mgr. Lucia Valašková
    Triedna učiteľka Blue class (2.B)
    Mgr. Lucia Valašková
   • Mgr. Barbora Bucková
    Vychovávateľka v Blue Class (2.B), učiteľka hudobnej výchovy
    Mgr. Barbora Bucková
   • Mgr. Natália Nová
    Triedna učiteľka Red Class (3.A)
    Mgr. Natália Nová
   • Mgr. Ľubomír Valter
    Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Red Class (3.A)
    Mgr. Ľubomír Valter
   • Mgr. Jana Znášiková
    Triedna učiteľka Orange class (4.A), učiteľka slovenského jazyka 2.stupeň
    Mgr. Jana Znášiková
   • Mgr. Naďa Horňáková
    Vychovávateľka v Orange Class (4.A), pedagogický asistent
    Mgr. Naďa Horňáková
   • Mgr. Jozef Kudry
    Učiteľ náboženstva
    Mgr. Jozef Kudry
   • Mgr. Siarhei Vasilyeu
    Učiteľ náboženstva
    Mgr. Siarhei Vasilyeu
   • Mgr. Matej Izrael
    Učiteľ náboženstva
    Mgr. Matej Izrael
   • Bc. Monika Šesták
    Učiteľka výtvarnej výchovy
    Bc. Monika Šesták
   • Mária Wiesnerová, Dis. art.
    Učiteľka hudobnej výchovy
    Mária Wiesnerová, Dis. art.
   • Mgr. Lukáš Dzian
    Triedny učiteľ 5.A, učiteľ informatiky a občianskej náuky
    Mgr. Lukáš Dzian
   • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    Triedna učiteľka 6.A., učiteľka matematiky a geografie 2.stupeň
    RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
   • Mgr. Ladislav Šaffo
    Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Youth clube
    Mgr. Ladislav Šaffo
   • Mgr. Tatiana Vyskočilová
    Učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Vyskočilová
   • Tatiana Mate
    Native speaker anglický jazyk
    Tatiana Mate
   • Jacqline J
    Native speaker anglický jazyk
    Jacqline J
   • Mgr. Andrea Korenačková
    Učiteľka biológie
    Mgr. Andrea Korenačková
   • Mgr. Silvia Schönová
    Učiteľka dejepisu
    Mgr. Silvia Schönová
   • Mgr. František Štetiar
    Učiteľ fyziky
    Mgr. František Štetiar
   • Mgr. Petra Kaločayová
    Školská psychologička - podporný tím
    Mgr. Petra Kaločayová
   • Mgr. Daša Drážovská
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Daša Drážovská
   • Mgr. Zuzana Bočkayová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Zuzana Bočkayová
   • Mgr. Jana Masaryková
    Špeciálna pedagogička - podporný tím
    Mgr. Jana Masaryková