• Pedagogický tím

   • Naši učitelia a vychovávatelia ZŠ

   • V školskom roku 2021/2022 máme na prvom stupni 7 tried a na druhom stupni 4 triedy. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

   • Mgr. Daniela Gubková
    Riaditeľka CZŠ s MŠ
    Mgr. Daniela Gubková
   • Mgr. Tatiana Gulíková
    Zástupkyňa riaditeľa, triedna učiteľka Peace makers (6.B) učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Gulíková
   • Mgr. Barbora Bucková
    Triedna učiteľka vo Violet class (1.A)
    Mgr. Barbora Bucková
   • Ing. Ivana Káčerová
    Vychovávateľka vo Violet class (1.A)
    Ing. Ivana Káčerová
   • Mgr. Petra Berešíková
    Triedna učiteľka Orange class (1.B)
    Mgr. Petra Berešíková
   • Eva Brišková
    Vychovávateľka v Orange class (1.B)
    Eva Brišková
   • Mgr. Jana Karlíková
    Triedna učiteľka v Green Class (2.A)
    Mgr. Jana Karlíková
   • Lucia Berešíková
    Vychovávateľka v Green Class (2.A.)
    Lucia Berešíková
   • Mgr. Adriana Krajčovičová
    Triedna učiteľka Yellow class (2.B)
    Mgr. Adriana Krajčovičová
   • Bc. Monika Šesták
    Vychovávateľka v Yellow class (2.B)
    Bc. Monika Šesták
   • Mgr. Katarína Belišková
    Triedna učiteľka White Class (3.A), učiteľka španielsky jazyk
    Mgr. Katarína Belišková
   • Mgr. Michaela Janicsková
    Triedna učiteľka v Blue class (3.B)
    Mgr. Michaela Janicsková
   • Mgr. Zuzana Bočkayová
    Vychovávateľka v Blue class (3.B) a White class (3.A)
    Mgr. Zuzana Bočkayová
   • Mgr. Natália Nová
    Triedna učiteľka Red Class (4.A)
    Mgr. Natália Nová
   • Mgr. Ľubomír Valter
    Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Red Class (4.A)
    Mgr. Ľubomír Valter
   • Mgr. Siarhei Vasilyeu
    Učiteľ náboženstva 1.stupeň
    Mgr. Siarhei Vasilyeu
   • Mgr. Lenka Ďurinová
    Učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy
    Mgr. Lenka Ďurinová
   • Mgr. Jana Znášiková
    Triedna učiteľka 5.A, učiteľka slovenského jazyka 2.stupeň
    Mgr. Jana Znášiková
   • Mgr. Lukáš Dzian
    Triedny učiteľ God´s workers (6.A), učiteľ informatiky, náboženstva, geografie a občianskej náuky
    Mgr. Lukáš Dzian
   • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    Triedna učiteľka King Stars (7.A)., učiteľka matematiky 2.stupeň
    RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
   • Mgr. Henrieta Oravcová
    Učiteľka biológie a fyziky
    Mgr. Henrieta Oravcová
   • Mgr. Ladislav Šaffo
    Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Youth clube
    Mgr. Ladislav Šaffo
   • Tatiana Mate
    Native speaker, učiteľka anglického jazyka 1.stupeň
    Tatiana Mate
   • Jacqline Anne Canning
    Native speaker, učiteľka anglického jazyka 2.stupeň
    Jacqline Anne Canning
   • Bc. Artemisa Aguilar
    Native speaker, anglický a španielsky jazyk
    Bc. Artemisa Aguilar
   • Mgr. Tatiana Vyskočilová
    Učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Vyskočilová
   • Mgr. Petra Kaločayová
    Školská psychologička - podporný tím
    Mgr. Petra Kaločayová
   • Mgr. Naďa Horňáková
    Vychovávateľka v Youth clube, pedagogický asistent
    Mgr. Naďa Horňáková
   • Mgr. Mária Eliášová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Mária Eliášová
   • Mgr. Monika Gašparová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Monika Gašparová
   • Mgr. Hana Kováčová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Hana Kováčová
   • Bc. Lukáš Gašpar
    Pedagogický asistent - podporný tím, vychovávateľ v Youth clube
    Bc. Lukáš Gašpar