• Pedagogický tím

   • Naši učitelia a vychovávatelia ZŠ

   • V školskom roku 2022/2023 máme na prvom stupni 8 tried a na druhom stupni 5 tried. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

   • Mgr. Daniela Gubková
    Riaditeľka CZŠ s MŠ
    Mgr. Daniela Gubková
   • Mgr. Tatiana Gulíková
    Zástupkyňa riaditeľa, triedna učiteľka Peace makers (7.B) učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Gulíková
   • Mgr. Zuzana Bočkayová
    Triedna učiteľka v Pink class (1.B)
    Mgr. Zuzana Bočkayová
   • Mgr. Zuzana Vaňová
    Vychovávateľka Pink Class (1.B)
    Mgr. Zuzana Vaňová
   • Mgr. Natália Nová
    Triedna učiteľka Red Class (1.A)
    Mgr. Natália Nová
   • Mgr. Antónia Gabrišová
    Zastupujúca učiteľka v Red class
    Mgr. Antónia Gabrišová
   • Kristína Lachká, Dis. art.
    Vychovávateľka Red Class (1.A)
    Kristína Lachká, Dis. art.
   • Mgr. Barbora Bucková
    Triedna učiteľka vo Violet class (2.A)
    Mgr. Barbora Bucková
   • Ing. Ivana Káčerová
    Vychovávateľka vo Violet class (2.A)
    Ing. Ivana Káčerová
   • Mgr. Petra Berešíková
    Triedna učiteľka Orange class (2.B)
    Mgr. Petra Berešíková
   • Eva Brišková
    Vychovávateľka v Orange class (2.B)
    Eva Brišková
   • Mgr. Jana Karlíková
    Triedna učiteľka v Green Class (3.A)
    Mgr. Jana Karlíková
   • Lucia Berešíková
    Vychovávateľka v Green Class (3.A)
    Lucia Berešíková
   • Mgr. Adriana Krajčovičová
    Triedna učiteľka Yellow class (3.B)
    Mgr. Adriana Krajčovičová
   • Bc. Monika Šesták
    Vychovávateľka v Yellow class (3.B)
    Bc. Monika Šesták
   • Mgr. Katarína Belišková
    Triedna učiteľka White Class (4.A), učiteľka španielsky jazyk
    Mgr. Katarína Belišková
   • Mgr. Michaela Janicsková
    Triedna učiteľka v Blue class (4.B)
    Mgr. Michaela Janicsková
   • Mgr. Ľubomír Valter
    Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ vo White a Blue Class (4.A+4.B)
    Mgr. Ľubomír Valter
   • Mgr. Siarhei Vasilyeu
    Učiteľ náboženstva 1.stupeň
    Mgr. Siarhei Vasilyeu
   • Mgr. Matej Izrael
    Učiteľ náboženstva 1.stupeň
    Mgr. Matej Izrael
   • Mgr. Lenka Brezáni
    Učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy
    Mgr. Lenka Brezáni
   • Mgr. Ladislav Šaffo
    Triedny učiteľ 5.A, Učiteľ telesnej výchovy
    Mgr. Ladislav Šaffo
   • Mgr. Jana Znášiková
    Triedna učiteľka Army of Light (6.A), učiteľka slovenského jazyka 2.stupeň
    Mgr. Jana Znášiková
   • Mgr. Lukáš Dzian
    Triedny učiteľ God´s workers (7.A), učiteľ informatiky, náboženstva, geografie
    Mgr. Lukáš Dzian
   • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    Triedna učiteľka King Stars (8.A)., učiteľka matematiky 2.stupeň
    RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
   • Mgr. Henrieta Oravcová
    Učiteľka biológie
    Mgr. Henrieta Oravcová
   • Mgr. Michaela Števíková
    Učiteľka matematiky a slovenčiny 2.stupeň, pedagogický asistent
    Mgr. Michaela Števíková
   • Mgr. František Štetiar
    Učiteľ fyziky
    Mgr. František Štetiar
   • Mgr. Silvia Schönová
    Učiteľka dejepisu
    Mgr. Silvia Schönová
   • Mgr. Michal Sekáč
    Učiteľ náboženstva 2.stupeň
    Mgr. Michal Sekáč
   • Tatiana Mate
    Native speaker, učiteľka anglického jazyka 1.stupeň
    Tatiana Mate
   • Rachel Villarová
    Native speaker anglický jazyk
    Rachel Villarová
   • Bc. Artemisa Aguilar
    Native speaker, anglický a španielsky jazyk
    Bc. Artemisa Aguilar
   • Mgr. Tatiana Vyskočilová
    Učiteľka anglický jazyk, chémia
    Mgr. Tatiana Vyskočilová
   • Mgr. Kristína Fekety
    Učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Kristína Fekety
   • Mgr. Michaela Šaffo, PaedDr.
    Učiteľka taliansky jazyk
    Mgr. Michaela Šaffo, PaedDr.
   • Mgr. Naďa Horňáková
    Vychovávateľka v Youth clube, pedagogický asistent
    Mgr. Naďa Horňáková
   • Mgr. Petra Kaločayová
    Školská psychologička - podporný tím
    Mgr. Petra Kaločayová
   • Mgr. Zuzana Babničová Kytková
    Školská špeciálna pedagogička - podporný tím
    Mgr. Zuzana Babničová Kytková
   • Mgr. Mária Eliášová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Mária Eliášová
   • Mgr. Monika Gašparová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Monika Gašparová
   • Mgr. Hana Kováčová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Hana Kováčová
   • Bc. Lukáš Gašpar
    Pedagogický asistent - podporný tím, vychovávateľ v Youth clube
    Bc. Lukáš Gašpar
   • Mgr. Magdaléna Kopkášová
    Mgr. Magdaléna Kopkášová
   • Mgr. Zuzana Majčík Súderová
    Mgr. Zuzana Majčík Súderová