• Náš tím

   • Naši učitelia

   • V školskom roku 2019/2020 máme na prvom stupni 6 tried a na druhom stupni 1 triedu. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

    • Mgr. Daniela Gubková
    • Mgr. Daniela Gubková
     Riaditeľka školy a učiteľka na 1. stupni
    • Mgr. Tatiana Gulíková
    • Mgr. Tatiana Gulíková
     Zástupkyňa riaditeľky, učiteľka anglického jazyka a triedna učiteľka Yellow Class (4.B)
    • Mgr. Katarína Belišková
    • Mgr. Katarína Belišková
     Triedna učiteľka White Class (1.A)
    • Ing. Ivana Káčerová
    • Ing. Ivana Káčerová
     Vychovávateľka vo White Class (1.A)
    • Mgr. Lucia Valašková
    • Mgr. Lucia Valašková
     Triedna učiteľka Blue Class (1.B)
    • Henrieta Jonek
    • Henrieta Jonek
     Vychovávateľka v Blue Class (1.B)
    • Mgr. Adriana Krajčovičová
    • Mgr. Adriana Krajčovičová
     Triedna učiteľka v Red Class (2.A)
    • Mgr. Zuzana Galiovská
    • Mgr. Zuzana Galiovská
     Učiteľka angličtiny a vychovávateľka v Red Class (2.A)
    • Mgr. Ľubomír Valter
    • Mgr. Ľubomír Valter
     Učiteľ telesnej výchovy a technického vyučovania, vychovávateľ v Red Class (2.A)
    • Mgr. Jana Karlíková
    • Mgr. Jana Karlíková
     Triedna učiteľka v Orange Class (3.A)
    • Mgr. Naďa Horňáková
    • Mgr. Naďa Horňáková
     Vychovávateľka v Orange Class (3.A.)
    • Mgr. Natália Nová
    • Mgr. Natália Nová
     Triedna učiteľka Green Class (4.A)
    • Mgr. Petra Kaločayová
    • Mgr. Petra Kaločayová
     Školská psychologička a vychovávateľka v Yellow a Green Class (4.A a 4.B)
    • Mgr. Juraj Šimkovič
    • Mgr. Juraj Šimkovič
     Vychovávateľ v Yellow a Green Class (4.A a 4.B)
    • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
     Triedna učiteľka 5.A., učiteľka matematiky a geografie 2.stupeň
    • Mgr. Lukáš Dzian
    • Mgr. Lukáš Dzian
     Učiteľ informatiky a náboženstva, vychovávateľ v Youth clube
    • Bc. Monika Šesták
    • Bc. Monika Šesták
     Učiteľka výtvarnej výchovy
    • Alexandra K
    • Alexandra K
    • Tatiana Mate
    • Tatiana Mate