• Pedagogický tím

   • Naši učitelia

   • V školskom roku 2020/2021 máme na prvom stupni 6 tried a na druhom stupni 3 triedy. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

    • Mgr. Daniela Gubková
    • Mgr. Daniela Gubková
     Riaditeľka školy a učiteľka na 1. stupni
    • Mgr. Tatiana Gulíková
    • Mgr. Tatiana Gulíková
     Zástupkyňa riaditeľa, triedna učiteľka 5.B, učiteľka anglický jazyk
    • Mgr. Jana Karlíková
    • Mgr. Jana Karlíková
     Triedna učiteľka v Green Class (1.A)
    • Lucia Berešíková
    • Lucia Berešíková
     Vychovávateľka v Green Class (1.A.)
    • Mgr. Adriana Krajčovičová
    • Mgr. Adriana Krajčovičová
     Triedna učiteľka Yellow class (1.B)
    • Mgr. Juraj Šimkovič
    • Mgr. Juraj Šimkovič
     Vychovávateľ v Yellow Class (1.B)
    • Mgr. Katarína Belišková
    • Mgr. Katarína Belišková
     Triedna učiteľka White Class (2.A), učiteľka techniky
    • Ing. Ivana Káčerová
    • Ing. Ivana Káčerová
     Vychovávateľka vo White Class (2.A)
    • Mgr. Lucia Valašková
    • Mgr. Lucia Valašková
     Triedna učiteľka Blue class (2.B)
    • Mgr. Barbora Bucková
    • Mgr. Barbora Bucková
     Vychovávateľka v Blue Class (2.B), učiteľka hudobnej výchovy
    • Mgr. Natália Nová
    • Mgr. Natália Nová
     Triedna učiteľka Red Class (3.A)
    • Mgr. Ľubomír Valter
    • Mgr. Ľubomír Valter
     Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Red Class (3.A)
    • Mgr. Jana Znášiková
    • Mgr. Jana Znášiková
     Triedna učiteľka Orange class (4.A), učiteľka slovenského jazyka 2.stupeň
    • Mgr. Naďa Horňáková
    • Mgr. Naďa Horňáková
     Vychovávateľka v Orange Class (4.A), pedagogický asistent
    • Mgr. Jozef Kudry
    • Mgr. Jozef Kudry
     Učiteľ náboženstva
    • Mgr. Siarhei Vasilyeu
    • Mgr. Siarhei Vasilyeu
     Učiteľ náboženstva
    • Bc. Monika Šesták
    • Bc. Monika Šesták
     Učiteľka výtvarnej výchovy
    • Mária Wiesnerová, Dis. art.
    • Mária Wiesnerová, Dis. art.
     Učiteľka hudobnej výchovy
    • Mgr. Lukáš Dzian
    • Mgr. Lukáš Dzian
     Triedny učiteľ 5.A, učiteľ informatiky a občianskej náuky
    • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
     Triedna učiteľka 6.A., učiteľka matematiky a geografie 2.stupeň
    • Mgr. Ladislav Šaffo
    • Mgr. Ladislav Šaffo
     Učiteľ telesnej výchovy, vychovávateľ v Youth clube
    • Mgr. Tatiana Vyskočilová
    • Mgr. Tatiana Vyskočilová
     Učiteľka anglický jazyk
    • Tatiana Mate
    • Tatiana Mate
     Native speaker anglický jazyk
    • Alejandra Gregor
    • Alejandra Gregor
     Native speaker anglický jazyk
    • Mgr. Andrea Korenačková
    • Mgr. Andrea Korenačková
     Učiteľka biológie
    • Mgr. Silvia Schönová
    • Mgr. Silvia Schönová
     Učiteľka dejepisu
    • Mgr. František Štetiar
    • Mgr. František Štetiar
     Učiteľ fyziky
    • Mgr. Petra Kaločayová
    • Mgr. Petra Kaločayová
     Školská psychologička
    • Mgr. Daša Drážovská
    • Mgr. Daša Drážovská
     Pedagogický asistent
    • Mgr. Zuzana Bočkayová
    • Mgr. Zuzana Bočkayová
     Pedagogický asistent
    • Mgr. Matej Izrael
    • Mgr. Matej Izrael