• Pedagogický tím

   • Naši učitelia a vychovávatelia ZŠ

   • V školskom roku 2023/2024 máme na prvom stupni 8 tried a na druhom stupni 7 tried. Učia a vychovávajú v nich títo ľudia:

    Ak potrebujete kontaktovať niektorého učiteľa, napíšte mu na email v tvare meno.priezvisko@czsjanakrstitela.sk

   • Mgr. Daniela Gubková
    Riaditeľka CZŠ s MŠ
    Mgr. Daniela Gubková
   • Mgr. Tatiana Gulíková
    Zástupkyňa riaditeľa, triedna Peace makers (8.B), učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Tatiana Gulíková
   • Mgr. Natália Nová
    Triedna učiteľka White Class (1.A)
    Mgr. Natália Nová
   • Mgr. Petra Strečková
    Vychovávateľka White class (1.A), učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Petra Strečková
   • Mgr. Michaela Janicsková
    Triedna učiteľka Blue class (1.B)
    Mgr. Michaela Janicsková
   • Eva Brišková
    Vychovávateľka Blue class (1.B)
    Eva Brišková
   • Mgr. Radka Ficová
    Triedna učiteľka Red class (2.A)
    Mgr. Radka Ficová
   • Mgr. Zuzana Bočkayová
    Triedna učiteľka Pink class (2.B)
    Mgr. Zuzana Bočkayová
   • Mgr. Zuzana Vaňová
    Vychovávateľka Pink a Red class (2.AB)
    Mgr. Zuzana Vaňová
   • Mgr. Barbora Bucková
    Triedna učiteľka Violet class (3.A)
    Mgr. Barbora Bucková
   • Ing. Ivana Káčerová
    Vychovávateľka Violet class (3.A)
    Ing. Ivana Káčerová
   • Mgr. Petra Berešíková
    Triedna učiteľka Orange class (3.B)
    Mgr. Petra Berešíková
   • Lucia Zuzulová
    Vychovávateľka Orange class (3.A)
    Lucia Zuzulová
   • Mgr. Jana Karlíková
    Triedna učiteľka Green Class (4.A)
    Mgr. Jana Karlíková
   • Mgr. Eva Kasalová
    Vychovávateľka Green class (4.A)
    Mgr. Eva Kasalová
   • Mgr. Adriana Krajčovičová
    Triedna učiteľka Yellow class (4.B)
    Mgr. Adriana Krajčovičová
   • Bc. Monika Šesták
    Vychovávateľka Yellow class (4.B)
    Bc. Monika Šesták
   • Mgr. Ľubomír Valter
    Učiteľ telesná výchova a technika
    Mgr. Ľubomír Valter
   • Mgr. Siarhei Vasilyeu
    Učiteľ náboženstva 1.stupeň
    Mgr. Siarhei Vasilyeu
   • Mgr. Martin Garaj
    Učiteľ náboženstva 1.stupeň
    Mgr. Martin Garaj
   • Mgr. Mária Patáková
    Učiteľka hudobná výchova a slovenský jazyk
    Mgr. Mária Patáková
   • Mgr. Kristína Fekety
    Triedna učiteľka 5.A, učiteľka anglický jazyk
    Mgr. Kristína Fekety
   • Mgr. Michaela Števíková
    Triedna učiteľka 5.B, učiteľka matematika a slovenský jazyk
    Mgr. Michaela Števíková
   • Mgr. Ladislav Šaffo
    Triedny učiteľ Jesus´s Followers (6.A), učiteľ telesná výchova
    Mgr. Ladislav Šaffo
   • Mgr. Jana Znášiková
    Triedna učiteľka Army of Light (7.A), učiteľka slovenský jazyk
    Mgr. Jana Znášiková
   • Mgr. Lenka Brezáni
    Zastupujúca triedna 8.A, učiteľka výtvarná a hudobná výchova
    Mgr. Lenka Brezáni
   • RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
    Triedna učiteľka King Stars (9.A), učiteľka matematika
    RNDr. Jana Grenčíková, PhD.
   • Mgr. Henrieta Oravcová
    Učiteľka biológia a fyzika
    Mgr. Henrieta Oravcová
   • Mgr. Silvia Schönová
    Učiteľka dejepis a občianska náuka
    Mgr. Silvia Schönová
   • Mgr. Michal Sekáč
    Učiteľ náboženstvo
    Mgr. Michal Sekáč
   • Tatiana Mate
    Native speaker, učiteľka anglický jazyk
    Tatiana Mate
   • Rachel Villarová
    Native speaker, učiteľka anglický jazyk
    Rachel Villarová
   • Bc. Artemisa Aguilar
    Native speaker, učiteľka anglický a španielsky jazyk
    Bc. Artemisa Aguilar
   • Mgr. Tatiana Vyskočilová
    Učiteľka anglický jazyk, chémia
    Mgr. Tatiana Vyskočilová
   • Mgr. Magdaléna Kopkášová
    Učiteľka nemecký jazyk
    Mgr. Magdaléna Kopkášová
   • Bc. Lukáš Gašpar
    Vychovávateľ Youth club
    Bc. Lukáš Gašpar
   • Mgr. Petra Kaločayová
    Školská psychologička - podporný tím
    Mgr. Petra Kaločayová
   • Mgr. Daša Drážovská
    Školská psychologička, pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Daša Drážovská
   • Mgr. Zuzana Babničová Kytková
    Školská špeciálna pedagogička - podporný tím
    Mgr. Zuzana Babničová Kytková
   • Mgr. Mária Eliášová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Mária Eliášová
   • Mgr. Monika Gašparová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Monika Gašparová
   • Mgr. Hana Kováčová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Hana Kováčová
   • Bc. Dávid Matúš Domin
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Bc. Dávid Matúš Domin
   • Mgr. Ľudmila Frimmelová
    Pedagogický asistent - podporný tím
    Mgr. Ľudmila Frimmelová
   • Mgr. Adrián Kopál
    Mgr. Adrián Kopál
   • Michaela Rosová
    Michaela Rosová