• Oži v koži

    • Čo je to?

    •  

     Kariérový deň „Oži v koži profesie“ – každý žiak zažije jeden pracovný deň s vybranou profesiou a zaznamenáva jej detailný pracovný režim, silné stránky, potrebné vzdelanie, problémové situácie, výhody, nevýhody a možnosti uplatnenia profesie.

     Exkurzie Cieľom je doplniť a prehĺbiť učivo pozorovaním procesov a javov v prirodzených podmienkach a situáciách, ukázať a umožniť žiakom priamy styk so životom a ľuďmi na pracoviskách.

     Motivačné prednášky s pozvaným hosťom Cieľom motivačnej prednášky je stimulovať vnútornú motiváciu dieťaťa/žiaka, vzbudiť v ňom záujem o svet práce, uplatnenie na trhu práce, o jeho rozvoj. Môžeme v ňom takisto vyvolať zvedavosť, aby ďalej spoznával svoje možnosti rozvoja. 

    • Konkrétnejšie

    • Tento deň strávite v ľubovoľnom povolaní podľa svojho výberu

     Cieľom je, aby si deti počas svojho štúdia na druhom stupni zakúsili viaceré profesie a získali prehľad o jednotlivých možnostiach svojho budúceho uplatnenia. Ak by nebolo možné vybaviť "pracovnú skúsenosť" v rámci povolania rodinných príslušníkov, alebo známych, tak dajte, prosím, vedieť svojmu triednemu učiteľovi. Budeme sa snažiť spoločne niečo vybaviť.

     Svoje skúsenosti a pozorovania budete opäť zaznamenávať do pripraveného dotazníka Karierovy_den_Ozi_v_kozi_profesie.docx. Spoločne sa o Vašich skúsenostiach budeme rozprávať na openingoch, resp. občianskej výchove, preto prosíme, aby ste dotazník vyplnili, čo najzodpovednejšie.


     Veríme, že aj vďaka týmto Vašim skúsenostiam budete mať v budúcnosti jednoduchšie rozhodovanie o Vašej budúcej profesii.