• Novinky

      • Bratislava trip

      • 30. 4. 2024
      • V stredu 17.4.2024 sme sa vybrali na exkurziu do Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave. Výlet sme začali prechádzkou, počas ktorej sme prezentovali naše vopred pripravené texty v angličtine k významným miestam Bratislavy. Následne sme sa presunuli do SNG, kde sme strávili približne 2 hodiny pozorovaním a vypĺňaním pracovného listu o umení. Ďalej sme prešli starým mestom až na Bratislavský hrad, kde sme obdivovali výhľad na Bratislavu. Výlet sme zavŕšili v palacinkárni blízko pri železničnej stanici.

       Text: 8A
       Video: Marko Dražovský, 8A

     • Milujem Slovensko!
      • Milujem Slovensko!

      • 29. 4. 2024
      • V hoteli Vršatec strávili druháci a štvrtáci našej školy so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami ten najchladnejší aprílový týždeň od 15. do 19. apríla 2024. Učili sa v malebnom prostredí hradu a vysokých brál. 

       Náš týždeň sa niesol v znamení témy "Milujeme Slovensko." V pondelok sme sa rozdelili podľa indícií do skupín, každý tím nakreslil vlajku, vymyslel názov a pokrik. Počas večera sme všetko odprezentovali. Naše hlávky boli plné vedomostí toho "slovenského naj." 

       V utorok sme spoznávali typické slovenské tradície, zvyky a remeslá. Naučili sme sa pieseň "Číže si, šuhajko," ktorá sa stala na jeden týždeň našou hymnou. Trénovali sme tanečné kroky, zoznámili sme sa s časťami kroja, vyrábali sme darčeky z drôtu, tkali sme.  Zistili sme, že každá oblasť Slovenska má svoj typický ornament či kroj. Tiež už vieme, ako sa hrali deti v minulosti. Vyskúšali sme naháňačku, schovávačku, skákanie gumy i cez švihadlo .V stredu sme sa venovali prírode. Doobeda nám slniečko dovolilo stavať si v lese hmyzie domčeky. Zblízka sme obdivovali salamandru škvrnitú, mravce lesné, rozmanité rastliny i živočíchy. Popoludní sme sa vybrali po náučnom chodníku smerom na druhý najvyšší vrch Bielych Karpát, na Chmeľovú (924 m n.m.). Druháci zatiaľ stihli navštíviť Vršatecký hrad, pod bralami ktorého žije vzácny krkavec.

       Vo štvrtok nás na rozcvičke prekvapil mím. V tento deň sme sa "stretli" so známymi osobnosťami Slovenskej republiky z minulosti i našich novodobých dejín. Boli to postavy z rôznych oblastí umenia, športu či vedy. Štvrtáci si v tento deň povedali viac o výstupe štúrovcov na Devín, rozprávali sa o právach a slobode. Podkutí vedomosťami o Ľudovítovi Štúrovi,. rodákovi z Uhrovca, vystúpili na hrad Vršatec, zaspievali pieseň, pokochali sa výhľadmi.

       Nebolo dňa, kedy by nás nepokropili nebesá dažďom či krúpami. Žiaci i žiačky statočne odolávali počasiu. Chránili ich pršiplášte, vetrovky, čiapky. Tiež dobrá strava či zásoby z domu od mám a otcov. Bohužiaľ, predpoveď počasia sa naplnila aj v záverečný deň venovaný nášmu krajskému mestu -Trenčínu. V skupinách sme sa podľa pokynov pýtali Trenčanov na informácie o ich meste. Zistili sme počet obyvateľov, meno primátora, počet krytých schodov na Farskej ulici -to sme si zrátali svojpomocne. Počas dažďovej prehánky sme navštívili Farský kostol Narodenia Panny Márie. Brušká nám zahrialo prekvapenie v podobe pizze a už len krátka túra nás delila od Tarzánie, kde si tí najodvážnejší otestovali svoje lezecké sily a schopnosti. Unavení, ale s dobrým pocitom, sme cestu domov prespievali.

       Náš výlet by tiež nebol možný bez odborného dohľadu zdravotníčky MDDr. Sašky Hullovej. Tú sme chtiac - nechtiac naplno zamestnávali od pondelka do piatku. Za jej starostlivosť jej patrí obrovská vďaka.

       Ďakujeme celému tímu vychovávateľov i učiteľov, ktorí nám  pomohli pri príprave a organizácii tejto akcie. Cítili sme vašu podporu i silu modlitieb, ktorými ste náš pobyt sprevádzali. Pán Boh vám to odplať! 

     • Deň narcisov - 18.apríl
      • Deň narcisov - 18.apríl

      • 19. 4. 2024
      • Do zbierky Ligy proti rakovine známej ako Deň narcisov sme sa 18.apríla zapojili aj my. Dobrovoľníčky s krabičkou prešli po celej škole a spoločne sme mohli odoslať výnos vo výške 180€. 

       Ďakujeme aj za tých, ktorým sú tieto prostriedky zo zbierky určené.

      • Učenie pre život s prvákmi

      • 19. 4. 2024
      • Naši prváci zažili matematiku v praxi. Sami si vyskúšali jazdu autobusom, sledovali trasu, počet zastávok, sčítavali počet cestujúcich, ktorí nastupovali či vystupovali. Nakoniec spoločne spočítali, koľko cestujúcich sa celkovo viezlo v autobuse. V Hejného matematike sa opierame o vlastnú skúsenosť dieťaťa, na ktorej následne budujeme a ďalej ju rozvíjame.

        Aby to nemali len také jednoduché, spojili si to i s finančnou gramotnosťou. Svoj poznatok o tom, aké druhy mincí máme v eurách, mohli použiť v reálnom živote. Každý žiak dostal svoj obnos peňazí a lístok na autobus si kúpil každý sám. Naučili sa nielen cestovať autobusom, získali skúsenosť aj s kupovaním vlastného cestovného lístku. Na záver svoj obnos peňazí, výdavok, mohli využiť na nákup v obchode.

        Spoločne sme vnímali a porovnávali ceny v regáloch potravín, skúmali, či si môžeme danú vec kúpiť. Zistili sme, že keď sa spojíme viacerí, môžeme si kúpiť aj niečo drahšie a vzájomne sa rozdeliť. Mince sme sčítavali, odčítavali, porovnávali. Získavali sme reálnu skúsenosť. Nakoniec si každý svoj nákup pri pokladni zaplatil.

        Prežili sme spoločne naozaj výnimočný čas a získali bohaté skúsenosti, na ktorých môžeme neskôr budovať.

        ''AHA moment'' bol, keď deti pani učiteľke zahlásili: ,,Miška, všetko je tááák veľmi drahé''.