• Novinky

     • Výsledky testovania T5
      • Výsledky testovania T5

       V týchto dňoch sa k nám dostali výsledky nášho prvého testovania T5. Tieto výsledky prijímame s takou zvláštnou, tichou radosťou a vďačnosťou voči Bohu. Tešíme sa a úprimne blahoželáme našim piatakom a ich učiteľom.

       K tomu by sme však radi pridali pár slov ku "kvalite školy". My totiž veríme, že aj keď výsledky v matematike a slovenčine sú určitým ukazovateľom, školu robia naozaj kvalitnou iné hodnoty. Našou túžbou je, aby z našich žiakov vyrástli ľudia, ktorí budú mať múdrosť, ktorá sa nemusí vždy ukázať v testoch z matematiky či slovenského jazyka, ukáže sa však v schopnostiach, ktoré Testovanie 5 neodhalí. Túto múdrosť môžu mať žiaci v slovenských školách, ktoré v monitore nikdy neuspejú, aj naši žiaci v triedach, ktoré sa v budúcnosti takto vysoko nedostanú. Napriek tomu túžime po tejto múdrosti viac ako po skvelých výsledkoch v testovaniach.

     • Do nového roku vám prajeme plné nádrže
      • Do nového roku vám prajeme plné nádrže

       December zatvoril dvere minulého roka a my si ešte s niektorými priateľmi stále prajeme „všetko dobré “ do toho nového. No niektoré okamihy vianočného času v nás neustále doznievajú a rezonujú s nami. Jeden z nich bol určite pohľad na rozžiarené oči detí, ktoré prehovorili do našich duší.

      • Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

       Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      • Všetci za jedného, jeden za všetkých

       Neviem aká cnosť by sa k júnu hodila viac ako Statočnosť. Záverečné písomné práce, vysoké teploty, väčšina by si vybrala najradšej sociálne voľno, no denne zvádza vnútorný boj doplaziť sa do školy. Jedna moja žiačka zahlásila, že je už unavená z "tešenia sa do školy".

       K júnu patrí aj Chochuliáda a v spoločnosti našich detí bola pre mňa silným zážitkom. V prvom rade som si uvedomila, aké úžasné je, že s nami išiel tím rodičov, aby podporili svoje deti. Keď som bola v ich veku, túžila som, aby tam boli "naši" so mnou, viem si predstaviť, aké to bolo pre nich dôležité.

      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      • Toto predtým deti ešte nikdy nezažili

       „Dobrý deň, my vás dnes budeme učiť. Dáme vám aj pracovný list, alebo nebojte sa, nie je to nič ťažké. Keby ste niečomu nerozumeli, prihláste sa, radi vám pomôžeme“

       S týmito slovami začala hodina v Orange class na deň učiteľov. Naši štvrtáci sa rozhodli, že dajú učiteľom vzácny darček. Odučia za nich prvú hodinu a zažijú si, aké to je „byť učiteľom“. Samozrejme, mala v tom prsty aj ich triedna učiteľka a naša riaditeľka Danka.

      • Vzdelávacia mobilita našich učiteľov počas letných prázdnin 2019

       Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa v Partizánskom sa zapojila do vzdelávacej mobility pre učiteľov financovaných zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+. V priebehu júla a augusta 2019 tak mohlo sedem členiek tímu CZŠJK vycestovať do Spojeného kráľovstva za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií a zabezpečiť tak rozvoj a modernizáciu samotnej školy. Počas vzdelávacieho pobytu sa stretli s ústretovosťou, ochotou a toleranciou.

      • Zápis do 1. ročníka

       Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020,

       tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

       1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
       2. Spoločné stretnutie rodičov z
      • Vaše dane ostanú doma

       2% pre CZŠ Jána Krstiteľa

       Milí priatelia,

       máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie.

      • Riaditeľské voľno 15.2.2019

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a
       v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      • Bezpečné ihrisko

       Od začiatku tohto školského roka máme radosť z bezpečného ihriska, ktoré môžeme využívať v areáli našej školy. Ďakujeme za pomoc mnohým dobrovoľníkom, za finančnú pomoc z OZ Batania, za grant z komunitného rozpočtu mesta Partizánske a za podporu z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

       Before :(

       After :))))

      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, Partizánske oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

     • Športová akadémia pre našu školu
      • Športová akadémia pre našu školu

       Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Piatok 22. 9. 2023
   • Jedálny lístok

    • Piatok22. 09.
    • Polievka zemiaková s medvedím cesnakom (5.167) (180/200/220/250)
     Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
     Halušky so syrom a smotanou * (14.010) (160/210/240/310)
     Mlieko polotučné (1.015) (150/200/200/250)
     Banány (22.001) (90/200/200/250)