• Vďaka projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II môžeme mať v podpornom tíme asistentov učiteľov. Pomáhajú odľahčovať prácu učiteľov konkrétnou pomocou a prácou s integrovanými deťmi na hodinách.
       • Novinky

         • NÁSTUP ročníkov 5. a 6. od 26.4.2021
          • NÁSTUP ročníkov 5. a 6. od 26.4.2021

           Milé deti a rodičia,

           veľmi sa tešíme, že od pondelka 26.4.2021 môžeme opäť v škole privítať našich piatakov a šiestakov. Všetci určite vnímame, že návrat detí do škôl je veľmi dôležitý, pretože nič nemôže nahradiť priamy kontakt žiakov s vyučujúcimi a so svojimi rovesníkmi. Chceme Vás ubezpečiť, deti, že sa vôbec nemusíte obávať nástupu do školy. Budeme sa snažiť vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie bez strachu a minimalizovať váš stres. Prvé dva týždne sa budeme venovať spoločnej adaptácii na školu, obnoveniu návykov, vzťahov, komunikácie a pozitívnej klímy. Veľa času bude s vami tráviť váš triedny učiteľ, pomáhať v adaptácii nám budú aj Petra Kaločayová, školská psychologička a Jana Masaryková, školská špeciálna pedagogička.

         • Akú knihu nám prečíta taký pán profesor?
          • Akú knihu nám prečíta taký pán profesor?

           Aj túto stredu 21.4.2021 Vás pozývame v zmenenom čase od 19:30 - 20:15 na Čítanie v pyžamkách s Prof. PhDr. Romanom Holecom, DrSc., ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na Historickom ústave SAV a ako profesor na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Je autorom, síce nie detských kníh, no 17 monografií a vyše 220 vedeckých štúdií v 12 krajinách sveta, spoluautorom vyše 15 syntéz a zostavovateľom 5 kolektívnych monografii. V súčasnosti mu vychádza kniha o čítaní v 19. storočí. Organizoval samostatné sekcie na viacerých svetových kongresoch, prednášal v 24 krajinách sveta od USA až po Japonsko, ale na takejto forme čítania pred detskými poslucháčmi vystupuje po prvý raz.

         • Dnes s Pánom Mrkvičkom a vo štvrtok s Dorotkou
          • Dnes s Pánom Mrkvičkom a vo štvrtok s Dorotkou

           Milí naši,

           dnes Vás opäť pozývame na Čítanie v pyžamkách so špeciálnym hosťom, propagátorom detského čítania, Tiborom Hujdičom, ktorého môžete poznať aj pod nezabudnuteľnou prezývkou "Pán Mrkvička". Kedysi založil detské kníhkupectvo Mrkvička, kde odporúčal len tie najkvalitnejšie knihy. Môžete ho stretnúť v školách, ale aj na rôznych podujatiach, ako rozpráva o tom, prečo je čítanie dôležité a aké je úžasné.

         • O čom bude čítať Braňo Jobus?
          • O čom bude čítať Braňo Jobus?

           Aj vy to chcete vedieť? Bude to niečo o Ancijáškovi alebo o inej z jeho knižných postáv? Na tieto otázky dostanete odpovede už dnes večer. Pozývame vás opäť na Čítanie v pyžamkách na Zoome. Začíname o 19:45, čakáreň otvoríme o 19:40, aby sme mali čas nastaviť všetko potrebné.

           Personal Meeting ID: 862 779 8359
           Passcode: skola
           Link: https://zoom.us/j/8627798359

         • Zápis 2021/2022 - posun termínov (oprava)
          • Zápis 2021/2022 - posun termínov (oprava)

           Milí záujemcovia o zápis detí do našej školy.

           Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii na Slovensku nie je možné najbližšie týždne uskutočniť zápis s deťmi ako sme to plánovali.

           Preto zápis do 1. ročníka prebehne v dňoch 21.-23. apríla 2021, individuálnym stretnutím oboch rodičov s vedením školy za účelom vyplnenia dotazníka vzájomného porozumenia a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Tabuľku s termínmi dostanete mailom už o pár dní.

         • Čítanie v pyžamkách
          • Čítanie v pyžamkách

           Milé naše deti, rodičia a priatelia školy,

           pozývame Vás na prvé online večerné čítanie príbehov na dobrú noc. Budeme sa stretávať každú stredu od 19:45 do 20:15 cez ZOOM. ZOOM miestnosť bude otvorená vždy 5 minút vopred.

           Do sveta vzrušujúcich príbehov Vás zavedú nie len naši učitelia a vychovávatelia, ale aj vzácni hostia. Kto to bude? Nechajte sa prekvapiť. Ak sa pripojíte, postupne sa dozviete niečo o Krajine Oz, o odvážnych hrdinoch Narnie, o dobrodružstvách muflóna Ancijáša alebo spoznáte prdiprášok Doktora Proktora. Svoje vlastné príbehy Vám prinesú a prečítajú aj slovenskí autori detskej literatúry.

         • Stretneme sa na orbite
          • Stretneme sa na orbite

           Vedeli ste, že pred 60timi rokmi sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru? Trúfnete si vyskúšať svoje vedomosti o kozmonautoch, kozmických lodiach v online kvíze? Hvezdáreň v Partizánskom pozýva zapojiť sa do online súťaže. Zaujímavá je aj cena pre najúspešnejších riešiteľov a to celoročný vstup zadarmo na pozorovanie nočnej oblohy. Viac informácií na stránke hvezdárne. Súťaž trvá do 12.04.2021.

         • Od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní
          • Od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní

           Milí rodičia,

           od pondelka 8. marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa a detí materskej školy.

           Rodičia budú musieť mať platné vyhlásenie o bezinfekčnosti aj platný 7-dňový negatívny výsledok testu na COVID-19.

           Pozor, sú 2 typy vyhlásení! Cez EduPage si vyberte správne vyhlásenie z dvoch zobrazených:

         • Vytvárame bezpečné prostredie
          • Vytvárame bezpečné prostredie

           Teší nás, že sme mohli do našej školy zakúpiť dezinfekciu New Aroma. Tieto certifikované difúzery využívajú aroma oleje s vysokým obsahom dezinfekčného prvku a nano častíc. Účinkujú na baktérie, vírusy, spóry a plesne (vrátane koronavírusu).

         • 1/2021 Zápis do 1.ročníka
          • 1/2021 Zápis do 1.ročníka

           Rok 2021 začal dištančne. Dúfali sme, že len na chvíľku. Nie kvôli nám. Nie kvôli tomu, že nás príprava hodín stojí oveľa väčšie úsilie a stále často aj napriek vysokému nasadeniu nevieme doručiť deťom to, čo potrebujú. Nie kvôli tomu, že nás otravuje technika. Nie kvôli tomu, že nám chýbajú kolegov
         • Návrat do školských lavíc
          • Návrat do školských lavíc

           Milí rodičia,

           vzhľadom k priaznivejšej situácii v okrese Partizánske od stredy 24.02.2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ na prezenčné vzdelávanie.

           Podmienky nástupu žiakov do školy, pri prvom vstupe do školy je potrebné:

           • odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástu
         • Od 22.2.2021 opäť dištančne
          • Od 22.2.2021 opäť dištančne

           Milí rodičia,

           keďže sme zatiaľ v čiernej farbe, v pondelok a utorok (22.-23.2.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Otvorená bude len materská škola a RestTime (ŠKD) pre tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ak patríte do tejto skupiny rodičov, prosíme, nahláste svoje dieťa triednemu učiteľovi čo najskôr a nezabudnite, že podmienkou je negatívny test či vyplnenie čestného vyhlásenia (je na stránke školy).

         • Dištančná výučba a jarné prázdniny
          • Dištančná výučba a jarné prázdniny

           Od 11.01.2021 do dnešného dňa sa nám podarilo zabezpečiť v škole ŠkD (náš resttime) pre deti rodičov z kritickej infraštuktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (homeoffice). Počas dňa sa deti pripájali na openingy a online hodiny s triedou, do ktorej dieťa patrí a následne pokračovali inými vzdelávacími a pohybovými aktivitami.

         • Polročné vysvedčenie
          • Polročné vysvedčenie

           Odovzdávanie polročného vysvedčenia tradične prebieha v našej škole formou dobrodružnej cesty. Keďže sme chceli tento náš rituál zachovať, naši žiaci si užili dobrodružnú cestu za polročným vysvedčením v online prostredí. Veríme, že získali všetky kľúče a zažili aj takto doma radosť z objavovania a zábavu.

         • Pokračujeme dištančne
          • Pokračujeme dištančne

           Milí rodičia,

           vzhľadom k situácii na Slovensku bude dištančné vyučovanie prebiehať aj naďalej až do odvolania. Pre rodičov kritickej infraštruktúry zabezpečujeme ŠkD ako doteraz.

           Pri dištančnom vzdelávaní Vám, milí rodičia, môžu pomôcť rady, ktoré sme zhrnuli do 4 bodov. Nájdete ich tu. Manuál pre žiaka nájdete tu.

         • Vyučovanie od 11.1.2021
          • Vyučovanie od 11.1.2021

           Milí rodičia a žiaci.

           Podľa rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 sa od 11.1.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Do odvolania tohto rozhodnutia sa nepočíta s testovaním ani s prezenčným vzdelávaním.

           Od pondelka 11.1.2021 sa budeme učiť podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený dnes (8.1.2021) na Edu page. Zatiaľ pripravujeme testovanie podla manuálu Návrat do škôl 2021 v spolupráci s mestom. V prípade nových informácii Vás budeme bezodkladne informovať o zmenách.

         • Zmena výučby od 26.10.2020
          • Zmena výučby od 26.10.2020

           Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


           Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

       • Ostaňte s nami v spojení

       • Zvonenia

        Streda 21. 2. 2024
       • Jedálny lístok

        • Streda21. 02.
        • MŠ: Polievka fazuľová s mäsom a zeleninou (5.019) (SK) (180/200/220/250)
         Cestovina bez posýpky (15.006) (145/185/210/270)
         Posýpka kakaová na cestoviny (16.001) (23/30/35/40)
         Mlieko polotučné (1.015) (150/200/200/250)
         Mandarínky (22.005) (96/150/150/200)

        • Štvrtok22. 02.
        • MŠ: Polievka zeleninová (5.122) (180/200/220/250)
         Kurací paprikáš (9.004) (SK) (116/142/158/192)
         Halušky (17.002) (120/160/180/220)
         Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (1.024) (150/200/200/250)