• Novinky

      • Krémeš s primátorom

      • 23. 5. 2023
      • Príjemné posedenie s primátorským krémešom sme mali v utorok 16.05.2023. Vôbec prvé stretnutie tohto druhu na našej škole sprevádzala priateľská a uvoľnená atmosféra. Pán primátor Jozef Božik nám predstavil plánované zmeny a výzvy v riadení mesta, informoval nás o blížiacich sa nutných opravách ciest pri škole. Trpezlivo odpovedal na viaceré otázky a snažil sa pochopiť pripomienky k parkovacej politike a úskaliami, ktoré dennodenne zažívame s rezervovanými a zaplatenými miestami. 

       Ďakujeme, pán primátor, za Váš čas a za to, že ste mali pre nás povzbudivé slová, slová vďaky a doniesli ste nám aj neodmysliteľny krémeš (a bol naozaj perfektný). Tešíme sa na opätovné stretnutie u nás v škole.

      • Vylepšime keramickú dielňu vďaka TSK

      • 16. 5. 2023
      • Od dnešného dňa je spustené hlasovanie v participatívnych projektoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podaný máme 1 projekt s názvom Čas pre 3 generácie - workshop keramickej dielne.

       KEDY? Hlasovať sa dá od dnes do polnoci 30.5.2023

       AKO NA TO?

       • Klikni na tento link
       • Vyplň svoje číslo v tvare +421XXXXXXXX a počkaj na SMS s 4 miestnym kódom
       • Vpíš kód do linku, potvrď a tak si nám daroval svoj HLAS a my ĎAKUJEME :)

       KOĽKO? Potrebujeme minimálne 150 hlasov a umiestniť sa v prvej desiatke z 21 projektov, aby bol projekt podporený.

       PREČO? Keramická dielňa môže byť miestom, kde sa stretnú deťmi so svojimi starými rodičmi a rodičmi a vytvoria spoločne drobné dekorácie. Chceme tým vytvoriť nielen miesto tvorenia, ale aj miesto stretnutia 3 generácií.

       V meste sme to dokázali! Zvládneme aj kraj? :) Vopred ďakujeme každému kto nám pošle hlas!

     • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!
      • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!

      • 16. 5. 2023
      • Ďakujeme za hlasy, ktoré ste zaslali a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 3. a 4. mieste medzi podporenými projektmi v participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Ďakujeme za zapojenie kamarátov a priateľov v hlasovaní.

       Ďakujeme, že vďaka týmto finančným prostriedkom budeme môcť doplniť oddychovú zónu a čitateľské kútiky v priestoroch školy. Isto pripojíme aj zopár fotiek z hotových diel. Aj takýmto spôsobom tvoríme prostredie, kde sa každý môže cítiť ako doma.

     • Oznam o riaditeľskom voľne
      • Oznam o riaditeľskom voľne

      • 3. 5. 2023
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 15.05.2023 (pondelok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z dôvodu vzdelávania pedagógov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v utorok 16.05.2023.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy