• Novinky

     • Oznam o riaditeľskom voľne
      • Oznam o riaditeľskom voľne

      • 3. 5. 2023
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 15.05.2023 (pondelok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z dôvodu vzdelávania pedagógov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v utorok 16.05.2023.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy 

      • Vaše hlasy pre naše projekty

      • 2. 5. 2023
      • Aj tento rok rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske odobrila do verejného SMS hlasovania 18 návrhov komunitných projektov, pričom dotácia na jeden projekt bude vo výške maximálne 2000 €. Naša škola sa zapája s projektom č. 16 Priestor pre stretávanie sa a OZ Batania cez s projektom č. 17 Z triedy na školský dvor.

       O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu môžete rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664 (Cena spätnej SMS je 0,50€).

       Podporených bude prvých 10 projektov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov. Hlasovať môžete za každý projekt len raz, ale máte možnosť hlasovať za všetky projekty.

       Hlasovať môžete od 1. do 15. mája (vrátane) 2023.

       SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu podľa tabuľky projektov (napr. projekt č. 16 je Priestor pre stretávanie sa, tzn. hlasovacia SMS pre tento projekt bude mať tvar „PROJEKT 16“. Na veľkosti písmen nezáleží.

       Viac info o Komunitných projektoch nájdete tu.

       Vopred ďakujeme za Váš hlas!Projektový tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

      • Spoločne si čítame knihy z našej čitárne

      • 19. 4. 2023
      • Počas marca, mesiaca knihy, sme sa snažili priblížiť našim deťom niektoré staršie knihy z našej školskej čitárne. Piataci, šiestaci a siedmaci z nich čítali mladším spolužiakom rôzne príbehy. Po dočítaní sa o príbehoch rozprávali a v skupinách vypĺňali pripravené pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením i na tvorivé úlohy. Spätná väzba nás presvedčila o tom, že sa deťom stále páčia aj staršie, možno už zabudnuté rozprávky na zažltnutých stránkach. 

       Nezabudli sme však ani na našu materskú školu. Pre drobcov zo škôlky sme si pripravili čítanie z darovanej knihy Lev a vtáčik, vďaka akcii Adopcia kníh. Ďakujeme nielen za túto, ale aj všetky ostatné knihy! 

      • Z tmy do svetla - Akadémia pre rodičov

      • 19. 4. 2023
      • Pred Veľkou Nocou mali naši rodičia možnosť vypočuť si v rámci Akadémie pre rodičov svedectvá chlapcov Kristiána a Juraja zo slovenskej komunity Cenacolo. Rozprávali najmä ako a prečo sa dostali k závislostiam a ako sa z nej dostali von. A že tá cesta nebola vôbec jednoduchá, bolo jasné. Na konci ochotne zodpovedali otázky rodičov.

       Obaja sa zhodli, že skoro u všetkých závislostí sú dva hlavné spúšťače.

       • nezdravá atmosféra v rodine (alkohol, neprítomnosť otca, časté hádky rodičov,...)
       •  a zlá partia. 

       Podľa ich slov by mali rodičia spozornieť hneď ako zbadá prudké zmeny nálad, spavosť, nezáujem alebo zvláštne prejedanie sa (divné kombinácie klobásky so sladkým....)

       Aby sa vyhli rodiny nechceným dôsledkom odporučili rodičom preventívne rozprávanie sa s dieťaťom pokojným (na toto dali dôraz) tónom, zároveň láskavosť a dôslednosť v pravidlách. Dieťa má mať hranice a zároveň aj zodpovednosť za niečo. Rodičia by mali poznať s kým sa ich dieťa stretáva. 

       Keď už niečo rodič niečo spozoruje, je dôležité zachovať "chladnú hlavu". Sami chalani povedali, že zákazy a  vyhrážky nič nevyriešili.

       V neposlednom rade "cenacoláci" uviedli modlitbu a potrebu vyhľadať a stretávať sa s rodičmi, ktorí už majú skúsenosť so závislosťami. Konkrétne pri Piešťanoch sa stretávajú rodičia detí z Cenacola

       Na záver odchádzali rodičia s pripomenutím, že Ježiš Kristus je víťaz nad každou závislosťou, jeho krvou už bolo zaplatené a preto máme šíriť lásku a radosť.

       Ďakujeme členom komunity, ktorí napriek svojmu nie vysokému veku, majú za sebou skúsenosti omnoho starších ľudí. Ďakujeme, že sa dokázali postaviť pred rodičov a priznať svoje zlyhania, ktoré spôsobili pád do závislostí. Držíme im palce, aby svoju radosť a znovu nájdený zmysel života sprevádzali už len dobrými rozhodnutiami.