• Novinky

     • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!
      • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!

      • 16. 5. 2023
      • Ďakujeme za hlasy, ktoré ste zaslali a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 3. a 4. mieste medzi podporenými projektmi v participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Ďakujeme za zapojenie kamarátov a priateľov v hlasovaní.

       Ďakujeme, že vďaka týmto finančným prostriedkom budeme môcť doplniť oddychovú zónu a čitateľské kútiky v priestoroch školy. Isto pripojíme aj zopár fotiek z hotových diel. Aj takýmto spôsobom tvoríme prostredie, kde sa každý môže cítiť ako doma.

     • Oznam o riaditeľskom voľne
      • Oznam o riaditeľskom voľne

      • 3. 5. 2023
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 15.05.2023 (pondelok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z dôvodu vzdelávania pedagógov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v utorok 16.05.2023.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy 

      • Vaše hlasy pre naše projekty

      • 2. 5. 2023
      • Aj tento rok rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske odobrila do verejného SMS hlasovania 18 návrhov komunitných projektov, pričom dotácia na jeden projekt bude vo výške maximálne 2000 €. Naša škola sa zapája s projektom č. 16 Priestor pre stretávanie sa a OZ Batania cez s projektom č. 17 Z triedy na školský dvor.

       O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu môžete rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664 (Cena spätnej SMS je 0,50€).

       Podporených bude prvých 10 projektov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov. Hlasovať môžete za každý projekt len raz, ale máte možnosť hlasovať za všetky projekty.

       Hlasovať môžete od 1. do 15. mája (vrátane) 2023.

       SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu podľa tabuľky projektov (napr. projekt č. 16 je Priestor pre stretávanie sa, tzn. hlasovacia SMS pre tento projekt bude mať tvar „PROJEKT 16“. Na veľkosti písmen nezáleží.

       Viac info o Komunitných projektoch nájdete tu.

       Vopred ďakujeme za Váš hlas!Projektový tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

      • Spoločne si čítame knihy z našej čitárne

      • 19. 4. 2023
      • Počas marca, mesiaca knihy, sme sa snažili priblížiť našim deťom niektoré staršie knihy z našej školskej čitárne. Piataci, šiestaci a siedmaci z nich čítali mladším spolužiakom rôzne príbehy. Po dočítaní sa o príbehoch rozprávali a v skupinách vypĺňali pripravené pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením i na tvorivé úlohy. Spätná väzba nás presvedčila o tom, že sa deťom stále páčia aj staršie, možno už zabudnuté rozprávky na zažltnutých stránkach. 

       Nezabudli sme však ani na našu materskú školu. Pre drobcov zo škôlky sme si pripravili čítanie z darovanej knihy Lev a vtáčik, vďaka akcii Adopcia kníh. Ďakujeme nielen za túto, ale aj všetky ostatné knihy!