• Novinky

     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

       Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
     • Európsky týždeň športu v našej škole
      • Európsky týždeň športu v našej škole

       Ešte do konca týždňa sa ráno pri recepcii môžu deti zapojiť do športovej výzvy v rámci Európskeho týždňa športu: Hoď kockou, zacvič si, sprav niečo pre svoje telo a zdravie. Najaktívnejší športovci budú mať najväčšiu šancu vyhrať športové potreby.

       Zapojiť sa do výzvy môžu samozrejme aj rodičia, zvyšujú tak šancu na výhru svojho dieťaťa. Ale najväčšia výhra pre každého, čo sa zapojí, je zdravé telo!

     • Zber papiera (aktualizované, zmena)
      • Zber papiera (aktualizované, zmena)

       Milí rodičia,

       aj tento rok môžte našej škole pomôcť zberom papiera,ktorý sa uskutoční počas týždňa 28.9 - 02.10 05.10. - 09.10. každý deň od 13.30 do 16.30 pri veľkej bráne (vstup na školský dvor). Zbierame papier previazaný špagátom, nie prelepený lepiacou páskou. Nezbierame knihy ani kartónty.

     • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021
      • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021

       Aj tento rok sa bude Hudobná náuka ZUŠ vyučovať v priestoroch našej školy od 16.9.2020 (streda). Žiaci, ktorí sa chcú prihlásiť do hudobného odboru ZUŠ, nech sa kontaktujú v budove ZUŠ pri kostole v triede p. uč. Zuzany Žemberovej (na prízemí vedľa tanečného odboru) alebo na čísle 0905 945 806.

       Rozvrh hudobnej náuky:

     • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020
      • Oznam o ukončení školského roka 2019/2020

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 30.06.2020 (utorok).

     • Hodnotenie žiakov
      • Hodnotenie žiakov

       Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla o neklasifikácii predmetov,
     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021
      • Zápis do 1. ročníka 2020/2021

       Zápis do 1. ročníka sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční, vzhľadom k mimoriadnej situácii s rozšírením COVID-19 a dočasným zatvorením škôl, elektronickou formou vyplnením ---->> elektronickej prihlášky <<----- do 17.04.2020. O zaevidovaní prihlášky budete informovaní mailom.

       V prípade, že nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky alebo v prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte riaditeľku školy na čísle 0907 729 644.

     • Prerušenie vyučovania do 27.3.2020
      • Prerušenie vyučovania do 27.3.2020

       Milí rodičia, krízový štáb vlády prijal včera, 12.03.2020, v súvislosti s koronavírusom tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka sa na ďalších 14 dní zatvárajú všetky školy t.j do 27.03.2020. Naša škola bude postupovať v zmysle nariadenia vlády. Počas týchto dní prebieha dezinfekcia a čistenie školských priestorov, zariadenia a hračiek školy s novozakúpeným prístrojom Hyla.

     • Prerušenie vyučovania
      • Prerušenie vyučovania

       V súlade s preventívnymi opatreniami Krízového štábu mesta Partizánske sa v dňoch 11.3. - 13.3.2020 uzatvára aj naša škola spolu s ostatnými školami v meste. Počas týchto dní sú deti automaticky odhlásené aj zo stravy. Informácie k vyučovacím predmetom budú poskytovať vyučujúci prostredníctvom Edupage. Ďalšie zasadnutie Krízového štábu sa uskutoční v piatok 13.3.2020 o 13 hod. Preto je potrebné sledovať oznamy na našej webovej stránke.
       Ďakujeme za pochopenie.

     • Zrušenie DOD pre záujemcov
      • Zrušenie DOD pre záujemcov

       Milí priatelia,

       vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa vedenie školy rozhodlo zrušiť plánované dni otvorených dverí v dňoch 10. - 11. marca 2020.

       O náhradných termínoch Vás budeme informovať podľa vývoja aktuálnej situácie.

     • Usmernenie 2 z Ministerstva školstva - koronavírus
      • Usmernenie 2 z Ministerstva školstva - koronavírus

       Drahí rodičia,

       veríme, že si dôkladne prečítate usmernenie od ministerky školstva a spoločne budeme pristupovať k tejto vzniknutej situácii zodpovedne, no bez paniky. Vzhľadom k tejto veľmi citlivej téme Vás, milí rodičia, zvlášť prosíme a apelujeme, aby ste neposielali svoje dieťa do školy, ak má akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

     • Zatancuj si so mnou...
      • Zatancuj si so mnou...

       „... A my budeme tancovať, o-o-o, až do samého rána ...“

       Minulý rok sa naši aktívni rodičia z Občianskeho združenia Batania rozhodli po prvýkrát zorganizovať ples. Ples rodičov a priateľov Cirkevnej základnej a materskej školy Jána Krstiteľa. Hlavnou myšlienkou bolo, ako sa hovorí, spojiť príjemné s užitočným. Na jednej strane zažiť spolu príjemný neformálny čas medzi rodičmi, učiteľmi a vedením školy a zároveň získať „pár peniažkov“, ktoré by boli vhodne využité pre potreby detí v škole. Nástrojom na túto zbierku pre školu má byť bohatá a zaujímavá tombola. Tím rodičov, ktorí celý ples pripravujú, to robia naozaj s veľkým nadšením a radosťou, dobrovoľne a tiež vo veľa prípadoch sponzorsky. Aj vďaka tomu sme mohli mať nádherne vyzdobenú sálu, kvalitné plesové fotky, či lákavé ceny do tomboly.

     • Pre záujemcov o zápis detí
      • Pre záujemcov o zápis detí

       Zvažujete zápisať dieťaťa do našej školy, no ešte stále máte nezodpovedané otázky? Radi by ste sa spýtali priamo nás, čo Vás zaujíma? Tak určite príďte vo štvrtok 05.03.2020 od 17.00 - 19.00 na stretnutie s vedením školy, kde predstavíme misiu a filozofiu školy. Zároveň Vám predstavíme a priblížime naše vyučovacie metódy.

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Piatok 22. 9. 2023
   • Jedálny lístok

    • Piatok22. 09.
    • Polievka zemiaková s medvedím cesnakom (5.167) (180/200/220/250)
     Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
     Halušky so syrom a smotanou * (14.010) (160/210/240/310)
     Mlieko polotučné (1.015) (150/200/200/250)
     Banány (22.001) (90/200/200/250)