• Novinky

     • Koľko lásky sa zmestí?
      • Koľko lásky sa zmestí?

      • 24. 10. 2023
      • Milí rodičia, 

       chceli by sme Vás informovať, že aj naša škola sa rozhodla zapojiť do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2023" a potešiť tieto Vianoce seniorov. Viac informácii sa dozviete cez svojich triednych učiteľov. Zbierka bude prebiehať na úrovni tried (ktoré sa rozhodnú zapojiť) a krabičky budú odovzdané najneskôr 1.12.2023 pridelenej kontaktnej osobe.

       Ďakujeme za spoluprácu.

      • Oznam k piatku 27.10.2023

      • 16. 10. 2023
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 27.10.2023 (piatok) žiakom 1.stupňa

       Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z dôvodu vzdelávania pedagógov.

       Žiaci 2. stupňa budú mať v tento deň možnosť zažiť pracovný deň vybranej profesie v rámci kariérneho dňa Oži v koži. Viac informácii ku kariérnemu dňu zašleme rodičom detí z 2.stupňa.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.
       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy

      • Zber papiera

      • 11. 10. 2023
      • Avizovaný zber papiera s Gymnáziom Partizánske sa uskutoční počas týždňa 23.-27.10.2023 na školskom dvore. Zbiera sa papier previazaný špagátom (nie lepiacou páskou), nezbiera sa kartón.

      • Jazykový piatok

      • 6. 10. 2023
      • Naša škola sa aj tento rok zapojila do aktivity Európsky deň jazykov. Deviataci si pre spolužiakov z ostatných ročníkov pripravili prezentácie o rôznych európskych krajinách. Žiaci sa dozvedeli o národnom jedle na Islande, videli krásnu prírodu Fínska, poskladali vlajku Talianska či sa naučili pár slov po nórsky. Veríme, že v deťoch sme vďaka spoznávaniu krajín povzbudili potrebu vzdelávaniu sa v jazykoch a túžbu po cestovaní.

       V rámci tématických piatkov mohli prísť deti vo farbách vlajky štátov alebo v typickom oblečení a tak sa to hemžilo na chodbách japonskými dámami, slovenskými dievkami, portugalskými a brazílskymi futbalistami, čínskymi bojovníkmi, austrálskymi dobrodruhmi a inými krajinami, ktoré sme vďaka tejto aktivitke bližšie spoznali.

       Veľká vďaka patrí žiakom z King Stars (9.A) za prípravu stanovísk s krajinami a jazykovému tímu za organizáciu.