• Novinky

     • Zápis 2021/2022 - posun termínov (oprava)
      • Zápis 2021/2022 - posun termínov (oprava)

       Milí záujemcovia o zápis detí do našej školy.

       Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii na Slovensku nie je možné najbližšie týždne uskutočniť zápis s deťmi ako sme to plánovali.

       Preto zápis do 1. ročníka prebehne v dňoch 21.-23. apríla 2021, individuálnym stretnutím oboch rodičov s vedením školy za účelom vyplnenia dotazníka vzájomného porozumenia a overenia správnosti údajov v elektronickej prihláške. Bude potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Tabuľku s termínmi dostanete mailom už o pár dní.

     • Čítanie v pyžamkách
      • Čítanie v pyžamkách

       Milé naše deti, rodičia a priatelia školy,

       pozývame Vás na prvé online večerné čítanie príbehov na dobrú noc. Budeme sa stretávať každú stredu od 19:45 do 20:15 cez ZOOM. ZOOM miestnosť bude otvorená vždy 5 minút vopred.

       Do sveta vzrušujúcich príbehov Vás zavedú nie len naši učitelia a vychovávatelia, ale aj vzácni hostia. Kto to bude? Nechajte sa prekvapiť. Ak sa pripojíte, postupne sa dozviete niečo o Krajine Oz, o odvážnych hrdinoch Narnie, o dobrodružstvách muflóna Ancijáša alebo spoznáte prdiprášok Doktora Proktora. Svoje vlastné príbehy Vám prinesú a prečítajú aj slovenskí autori detskej literatúry.

     • Stretneme sa na orbite
      • Stretneme sa na orbite

       Vedeli ste, že pred 60timi rokmi sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru? Trúfnete si vyskúšať svoje vedomosti o kozmonautoch, kozmických lodiach v online kvíze? Hvezdáreň v Partizánskom pozýva zapojiť sa do online súťaže. Zaujímavá je aj cena pre najúspešnejších riešiteľov a to celoročný vstup zadarmo na pozorovanie nočnej oblohy. Viac informácií na stránke hvezdárne. Súťaž trvá do 12.04.2021.

     • Od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní
      • Od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní

       Milí rodičia,

       od pondelka 8. marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa a detí materskej školy.

       Rodičia budú musieť mať platné vyhlásenie o bezinfekčnosti aj platný 7-dňový negatívny výsledok testu na COVID-19.

       Pozor, sú 2 typy vyhlásení! Cez EduPage si vyberte správne vyhlásenie z dvoch zobrazených:

     • Vytvárame bezpečné prostredie
      • Vytvárame bezpečné prostredie

       Teší nás, že sme mohli do našej školy zakúpiť dezinfekciu New Aroma. Tieto certifikované difúzery využívajú aroma oleje s vysokým obsahom dezinfekčného prvku a nano častíc. Účinkujú na baktérie, vírusy, spóry a plesne (vrátane koronavírusu).

     • 1/2021 Zápis do 1.ročníka
      • 1/2021 Zápis do 1.ročníka

       Rok 2021 začal dištančne. Dúfali sme, že len na chvíľku. Nie kvôli nám. Nie kvôli tomu, že nás príprava hodín stojí oveľa väčšie úsilie a stále často aj napriek vysokému nasadeniu nevieme doručiť deťom to, čo potrebujú. Nie kvôli tomu, že nás otravuje technika. Nie kvôli tomu, že nám chýbajú kolegov
     • Návrat do školských lavíc
      • Návrat do školských lavíc

       Milí rodičia,

       vzhľadom k priaznivejšej situácii v okrese Partizánske od stredy 24.02.2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ na prezenčné vzdelávanie.

       Podmienky nástupu žiakov do školy, pri prvom vstupe do školy je potrebné:

       • odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástu
     • Od 22.2.2021 opäť dištančne
      • Od 22.2.2021 opäť dištančne

       Milí rodičia,

       keďže sme zatiaľ v čiernej farbe, v pondelok a utorok (22.-23.2.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Otvorená bude len materská škola a RestTime (ŠKD) pre tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ak patríte do tejto skupiny rodičov, prosíme, nahláste svoje dieťa triednemu učiteľovi čo najskôr a nezabudnite, že podmienkou je negatívny test či vyplnenie čestného vyhlásenia (je na stránke školy).

     • Dištančná výučba a jarné prázdniny
      • Dištančná výučba a jarné prázdniny

       Od 11.01.2021 do dnešného dňa sa nám podarilo zabezpečiť v škole ŠkD (náš resttime) pre deti rodičov z kritickej infraštuktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (homeoffice). Počas dňa sa deti pripájali na openingy a online hodiny s triedou, do ktorej dieťa patrí a následne pokračovali inými vzdelávacími a pohybovými aktivitami.

     • Polročné vysvedčenie
      • Polročné vysvedčenie

       Odovzdávanie polročného vysvedčenia tradične prebieha v našej škole formou dobrodružnej cesty. Keďže sme chceli tento náš rituál zachovať, naši žiaci si užili dobrodružnú cestu za polročným vysvedčením v online prostredí. Veríme, že získali všetky kľúče a zažili aj takto doma radosť z objavovania a zábavu.

     • Pokračujeme dištančne
      • Pokračujeme dištančne

       Milí rodičia,

       vzhľadom k situácii na Slovensku bude dištančné vyučovanie prebiehať aj naďalej až do odvolania. Pre rodičov kritickej infraštruktúry zabezpečujeme ŠkD ako doteraz.

       Pri dištančnom vzdelávaní Vám, milí rodičia, môžu pomôcť rady, ktoré sme zhrnuli do 4 bodov. Nájdete ich tu. Manuál pre žiaka nájdete tu.

     • Vyučovanie od 11.1.2021
      • Vyučovanie od 11.1.2021

       Milí rodičia a žiaci.

       Podľa rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 sa od 11.1.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Do odvolania tohto rozhodnutia sa nepočíta s testovaním ani s prezenčným vzdelávaním.

       Od pondelka 11.1.2021 sa budeme učiť podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený dnes (8.1.2021) na Edu page. Zatiaľ pripravujeme testovanie podla manuálu Návrat do škôl 2021 v spolupráci s mestom. V prípade nových informácii Vás budeme bezodkladne informovať o zmenách.

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

       Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

       Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katar
     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

       Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
     • Európsky týždeň športu v našej škole
      • Európsky týždeň športu v našej škole

       Ešte do konca týždňa sa ráno pri recepcii môžu deti zapojiť do športovej výzvy v rámci Európskeho týždňa športu: Hoď kockou, zacvič si, sprav niečo pre svoje telo a zdravie. Najaktívnejší športovci budú mať najväčšiu šancu vyhrať športové potreby.

       Zapojiť sa do výzvy môžu samozrejme aj rodičia, zvyšujú tak šancu na výhru svojho dieťaťa. Ale najväčšia výhra pre každého, čo sa zapojí, je zdravé telo!

   • Ostaňte s nami v spojení

   • Zvonenia

    Sobota 3. 6. 2023
   • Jedálny lístok

     zatiaľ žiadne údaje