• Novinky

      • Veľká radosť po Beniakovych Chynoranoch

      • 21. 3. 2023
      • Nedočkavo sme sledovali zápolenie našich piatich recitátorov na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína pod názvom Beniakove Chynorany. A akú radosť sme mali, keď sme ich výsledky uzreli!

       v I. kategórii próza - 1.miesto Viktória Tothová

       v II. kategórii poézia - 3.miesto Lea Karlíková

       v III. kategórii poézia - 1.miesto Filip Horňák a próza - 2.miesto Maruška Šestak

       Všetkým účastníkom ďakujeme za nádhernú reprezentáciu a postupujúcim prajeme radosť do ďalších výziev a skúseností na krajskom kole!

     • Dni otvorených dverí v celej škole
      • Dni otvorených dverí v celej škole

      • 13. 3. 2023
      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v dňoch 14. (utorok) a 15.03.2023 (streda). Naša škola bude v týchto dňoch otvorená pre záujemcov o našu školu a rodičov detí na druhom stupni ZŠ.

       Budete mať možnosť vidieť vyučovanie:

       • ak máte záujem vidieť náš každodenný úvod do vyučovania, ktorý sa volá Opening a je zameraný na výchovu k charakteru, príďte už o 7.30 na recepciu.
       • na prvom stupni v čase od 7.45 do 11.00 (prvá hodina začína 8:10, druhá 9:05, tretia 10:10)
       • na druhom stupni od 7.45 do 12.00 (prvá hodina začína 8:10, druhá 9:05, tretia 10:10, štvrtá 11:05)

       Kapacita návštevníkov je z dôvodu zabezpečenia pohodlného priebehu vyučovania v každej triede obmedzená. Možnosť zvoliť si triedu a predmet bude ráno v daný deň na recepcii. Na recepcii prebieha zadelenie, ktoré potrvá približne 10 minút, počítajte s tým. Prosíme Vás o dochvílnosť na hodiny a o dodržania prítomnosti na celej vyučovacej hodine. Skoré odchody a neskoré príchody narúšajú priebeh hodín a na prvom stupni aj pozornosť detí. Ďakujeme za pochopenie.

       Tešíme sa na Vás!

      • Maruška úspešný riešiteľ angličtiny

      • 9. 3. 2023
      • V Dubnici nad Váhom sa stretlo na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku 24 súťažiacich. V kategórii C1 nás reprezentovala Maria Elizabeth Šesták, ktorej sa podarilo úspešne prejsť cez 3 kolá a ako úspešný riešiteľ umiestniť sa na 10.mieste. Maruške ďakujeme za reprezentáciu, za prácu na sebe a za zapájanie sa do práce navyše na olympiádach.